Про кафедру

Наша задача – підготувати фахівців, що вміють перетворити творчу ідею
у життєздатний прибутковий медійний проект

 

Кафедра як окремий структурний підрозділ була заснована у 1990 році із назвою кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження. Рішенням Вченої ради НТУУ "КПІ" від 26 червня 2017 року перейменована на кафедру менеджменту видавничо-поліграфічної галузі.  

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 7 (навчальний корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського № 25; тел. +380 (44) 279-07-12).

Завідувач кафедри: доктор політичних наук, професор Ганжуров Юрій Семенович.

 

image1Готує фахівців з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі». Веде наукові дослідження у галузі менеджменту та організації діяльності медійних та видавничо-поліграфічних підприємств.

 

 

Кваліфікація випускників:

  • бакалавр з менеджменту;
  • магістр з менеджменту; 
  • доктор філософії з менеджменту.

Профільні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка та фінанси підприємства», «Основи медіабізнесу», «Правове регулювання медійного бізнесу», «Маркетинг», «Економіка та організація медійного бізнесу», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Інноваційний менеджмент», «Операційний менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Економічне прогнозування», "Інформаційно-комунікаційні технології у медіабізнесі", «Стратегічне управління медійними підприємствами», «Управління дистрибуцією медійної продукції», «Облік і аудит», «Економічна статистика», «Економічний аналіз медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління міжнародною діяльністю підприємства», «Фінанси,гроші і кредит», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств»,  «Медіамаркетинг», «Корпоративне управління в медіагалузі», «Маркетинговий менеджмент медійних підприємств» «Логістика медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління проектами», "Менеджмент стартап проектів".

image2

Види діяльності спеціалістів: управління та адміністрування у сфері господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи медійних підприємств, видавництв, редакцій ЗМІ і поліграфічних підприємств, аналіз та організація їх діяльності, дослідження економічних аспектів видавничо-поліграфічних процесів; техніко-економічне обґрунтування проектних рішень.

Сфера діяльності майбутнього фахівця – підприємства і організації креативної економіки і медіаіндустрії:

редакції засобів масової інформації;

нові медіа та інтернет-проєкти;

планово-економічні, фінансові та виробничі відділи видавництв і поліграфічних підприємств;

служби маркетингу, матеріально-технічного постачання та збуту;

рекламні та PR агенції;

оптові та роздрібні книготорговельні підприємства;

підрозділи техніко-економічних досліджень науково-дослідних інститутів.

image3

Наші випускники працюють на посадах:

генерального, виконавчого, комерційного директора або помічника директора;

керівника (завідувача) планово-економічним, фінансовим, маркетинговим відділом;

керівника медіа-проектів та програм;

менеджера з персоналу (HR-менеджера)

фінансового менеджера;

менеджера по роботі з клієнтами (account менеджер);

 SMM-менеджера та контент-менеджера;

менеджера з логістики, з постачання, збуту;

бізнес-консультанта;

менеджера (фахівця) планово-економічного, фінансового, маркетингового та виробничого відділу підприємства; 

бухгалтера.

image4