Наукові конференції та семінари

Щорічно кафедрою проводяться наступні конференції: 

 У травні  - науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України». Основні дискусійні платформи: 

 • Медіаменеджмент як феномен управлінської діяльності в інформаційному суспільстві (теоретичні засади)
 • Видавнича справа в системі медіаменеджменту
 • Тенденції розвитку медійного ринку в Україні
 • Новітні медіатехнології – нові можливості ефективного медіабізнесу
 • Маркетинг медійної продукції
 • Проблеми управління сучасною медійною організацією.
 • Побудова ефективного медіа-бізнесу.

2. У листопаді - науково-практична студентська конференція „Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі”

Основні проблеми, що розглядаються: 

 •  Управління організаціями та підприємствами у сучасних умовах
 • Історія, теорія, методика книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції
 • Маркетинг та менеджмент у книжковому бізнесі
 • Соціальна і масова комунікація у сучасному книжковому бізнесі
 • Антикварна та букіністична торгівля: модернізація чи занепад?

Мета конференцій - обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних проблем економіки та менеджменту медійних, видавничих, поліграфічних підприємств.

Кафедра МВПГ бере участь в організації Міжнародної науково-технічної конференції "Друкарство молоде".

Тези доповідей конференції "Друкарство молоде", проведеної у квітні 2017 року можна завантажити за посиланням: http://vpi.kpi.ua/home/647-tezy-dopovidei-17-i-mizhnarodnoi-naukovo-tekhnichnoi-konferentsii-drukarstvo-molode.html

DSC 6173

За матеріалами кафедральних конференцій видані електронні збірники:

 ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (24 травня 2018 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол.: Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електронні текстові дані (1 файл: 763 Кбайт). – Київ, 2018. – 59 с. – Назва з екрана. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23672 

ХI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (22 листопада 2017 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ, 2017. – 76 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23489

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (24 травня 2017 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2017. – 126 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19793

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (19 травня 2016 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2016. – 126 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18771

 ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (26 листопада 2015 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,40 Мбайт). – Київ, 2015. – 164 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18769

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (21 листопада 2014 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Г. П. Грет, О. М. Барзилович, Л. А. Пунчак ; за ред. Я. Є. Сошинської. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ, 2014. – 109 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11371

 

DSC 6164

DSC 6347

Протягом 2013–2014 рр. кафедрою були проведені круглі столи з тематики:

 • «Вплив ринку праці на розвиток галузей економіки» (спільно з редколегією фахового наукового журналу «Інтелект XXI»)
 • «Актуальні проблеми управління якістю»;
 • «Розвиток підприємств: міжнародний досвід та вітчизняна практика».

DSC 5831

 DSC 8446