Інтеграційні зв’язки

Інтеграція науки, освіти та виробництва означає спільне використання потенціалу освітніх, наукових та виробничих організацій у взаємних інтересах. Інтеграційні процеси покладені в основу функціонування наукового парку «Київська політехніка», що дозволяє створити навколо ВНЗ науково-виробничу, навчальну та соціокультурну зону забезпечення безперервного інноваційного процесу, практичного застосування науково-технічних досягнень, комерціалізації НДР.

Основними задачами кафедри МВПГ в сфері інтеграції є:

  • підготовка кадрів, що спроможні вирішувати складні управлінські завдання з використанням досягнень сучасної економічної науки;
  • проведення спільних досліджень в сфері управління та економіки видавництв, поліграфічних підприємств та книготорговельної сфери;
  • впровадження результатів наукових досліджень кафедр у практичну діяльність підприємств галузі.

Інтеграційні зв'язки кафедри реалізуються в формі науково-дослідної роботи викладачів кафедри, яка спрямована на вирішення актуальних проблем підприємств галузі. Професорсько-викладацький склад кафедри співпрацює з підприємствами і організаціями галузі: видавництвами ТОВ «Смолоскип», «Наукова думка» НАН України, видавничо-книготорговельною компанією "САММІТ-КНИГА" та Видавничим центром "Академія", поліграфічними підприємствами ДВ “Преса України”, ПК “Україна”, ЗАТ „Холдингова компанія Бліц-Інформ”, ПАТ «Віпол», ТОВ «Європродакшн», ТОВ «Типографія Вольф», ТОВ «БВІ Прінт», книготорговельними підприємствами “Укркнига”, “Академкнига” та інші. Плідне науково-практичне співробітництво налагоджено з Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів, Львівським форумом видавців. 

Результати дисертаційних досліджень викладачів кафедри впроваджуються у практику діяльності поліграфічних підприємств, зокрема, ТОВ «Фактор-Друк», ПП «Аверс», ДВ «Преса України».

До виконання наукових досліджень залучаються студенти. Починаючи з 3-го курсу, студенти отримують індивідуальні завдання з вибраного напряму наукової роботи, що відповідають напрямам наукових досліджень кафедри, дослідженням професорсько-викладацького складу чи запитам галузевих підприємств та організацій. Розроблена наукова тема пізніше входить складовою частиною у курсові і дипломні проекти. Розроблені проектні заходи впроваджуються у практичну роботу підприємств.