Зарубіжне партнерство

План активізації міжнародної діяльності у 2019-2021 рр. 

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється в кількох напрямках:

  • участь у міжнародних конференціях, семінарах і т. ін.;
  • стажування науковців кафедри за кордоном;
  • студентські обміни.

fp1

В рамках партнерства за програмою ERASMUS+ кафедра МВПГ НТУУ «КПІ ім. Сікорського» співпрацює з багатьма провідними вузами світу, зокрема найбільшим технічним університетом Балтії – Ризьким технічним університетом, який був заснований у 1862 році і є акредитованим, міжнародно визнаним європейським університетом. РТУ ставить за мету забезпечувати високу якість навчального процесу, провадити активну науково-дослідну діяльність з подальшою комерціалізацією розробок та винаходів, позиціонує себе як наріжний камінь розвитку економіки країни та регіону загалом.

 

Діюча програма обміну між університетами дає можливість студентам навчатись за обраними спеціальностями за рахунок стипендії; викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію за програмами стажування. Нещодавно, в рамках програми обміну професорсько-викладацького складу Латвію відвідала доцент кафедри Пунчак Л.А. Відповідно до складеного плану заходів відбулась зустріч викладача з керівниками факультету інженерної економіки та менеджменту РТУ, працівниками міжнародного відділу, центру інновацій та трансферу технологій, відділу проектних досліджень та ін. В результаті зустрічей досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю та поглиблення науково-дослідних зв'язків між університетами.

fp4 fp5

fp6 fp7

 

Співпраця з DAAD

fp2Ще одним напрямом міжнародної діяльності кафедри є співпраця з DAAD – Німецькою службою академічних обмінів (http://www.daad.org.ua). Зокрема, за підтримки DAAD студенти мають змогу відвідати та пройти стажування в таких провідних університетах Німеччини як Вища школа техніки, економіки та культури (HTWK, Leipzig) та Університеті Вуперталя. Обов'язковим елементом таких освітніх поїздок є відвідання однієї з найбільших міжнародних поліграфічних виставок у світі – DRUPA, що проводиться раз на 4 роки у Дюсельдорфі та є вагомою подією у світі медіа. Тут збираються всі провідні експерти галузі та презентують новинки такі відомі підприємства як AgfaGraphics, Océ N.V., MullerMartini, EIZO, Esko, Hewlett-Packard, Xeikon, FlintGroup, HeidelbergerDruckmaschinen, Manroland, Kern, PitneyBowes, NewSolution, Xerox, Kodak, Canon, Transeomedia, DirectSmile, KonicaMinolta, Ricoh, MartinAutomatic,KomoriCorporation, Fujifilm, Siegwerk, Inspectron and Koenig&BauerAG.

 Міжнародна діяльність кафедри

28 – 31 жовтня 2016 року професор кафедри МВПГ, Сухоруков А.І., перебував у відрядженні в Казахстані з метою участі у щорічній ІІІ Міжнародній конференції «Промислові технології та інжиніринг»ICITE-2016. Конференція проводилася у Південно-Казахстанському державному університеті ім. М.Ауезова і була присвячена 70-річчю академіка В. Бішимбаєва.
В конференції взяли участь більше 120 учасників з Німеччини, Японії, США, Словаччини, Індонезії, Росії та інших країн.
На конференції розглянуті актуальні проблеми розвитку сучасних технологій, управління інноваційною діяльністю та впровадження старт-ап проектів, проблеми екології та природокористування, перспективи розвитку та забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації, напрями формування інтелектуального потенціалу.
В результаті зустрічей проф. А.І. Сухорукова з керівництвом університету досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю та поглиблення науково-дослідних зв'язків між університетами.

iciteicite2