Напрями підготовки та спеціальності кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ НТУУ «КПІ»

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями — бакалавр, спеціаліст, магістр напряму «Менеджмент»

(Ліцензія АЕ № 527265)

З 2016 року кафедра готуватиме фахівців з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі».

 

Назва та код  спеціальності

Спеціалізація

Рівень

Термін

073 Менеджмент

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

бакалаврський

4 роки

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

магістерський

1,5 роки

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

освітньо-науковий

4 роки

 

Зміна назви спеціальності та спеціалізації обумовлено прийняттям у 2014 році нового Закону України «Про вищу освіту» та затвердженням нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Вступники 2011–2015 року отримують підготовку за наступними напрямами:

 

Шифр

Назва спеціальності

Рівень

Термін

6.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Спеціалізація

(1) Управління і економіка видавничої справи та поліграфії

(2) Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції

бакалавр

4 роки

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Спеціалізація

(1) Управління і економіка видавничої справи та поліграфії

(2) Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції 

спеціаліст

1 рік

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Спеціалізація

(1) Управління і економіка видавничої справи та поліграфії

(2) Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції 

магістр

1,5 роки