Сошинська Ярослава Євгенівна

soshynskaСошинська Ярослава Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент.

Сторінка викладача

Дисципліни: Основи медіабізнесу, Правове регулювання медіабізнесу, Інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі, Патентознавство та інтелектуальна власність

Наукові інтереси: розвиток книговидання у глобальному та національному контекстах, книга і читання у системі соціальних комунікацій, професійні комунікації, сервісна політика бібліотечно-інформаційних установ, інформаційні технології в освіті, проектний менеджмент.

Основні публікації:
1. V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2014. – 107 с.
2. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / уклад.: Пашкова В. С., Сошинська Я. Є. ; Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; Центр безперервної інформ.-бібл. освіти. – К. : Самміт-Книга, 2012. – 184 с.
3. Сошинська Я. Є. IV Львівський бібліотечний форум – читаймо у різних форматах / Я. Є. Сошинська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 48. 0pdf button
4. Сошинська Я. Є. Бібліотекарі та видавці: як спільно розвивати книжкову справу в Україні? / Я. Є. Сошинська // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 9. – С. 44.
5. Сошинська Я. Є. Друковані та електронні ресурси: ступінь прихильності користувачів / Я. Є. Сошинська // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Нац. акад. пед. наук України. – К. : Пед. думка, 2010. – Вип. 2: Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 118–121. 0pdf button
6. Сошинська Я.Є. Електронні книги в Німеччині та українські перспективи: короткий огляд [Текст] // XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доп. / УКРНДІСВД. - К., 2014.- С.58-60. 0pdf button
7. Сошинська Я. Є. Майбутнє книжкового бізнесу: нові виклики / Я. Є. Сошинська // XVІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доп. / УКРНДІСВД. – К., 2013. – С. 82–84. 0pdf button
8. Сошинська Я. Є. Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку / Я. Є. Сошинська, В. О. Польова // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. / НТУУ «КПІ», ВПІ. – К., 2011. – Вип. 2. – С. 115–122. 0pdf button
9. Сошинська Я. Є. Середовище професійного спілкування: теорія і практика / Я. Є. Сошинська, В. Є. Сошинська, О. Є. Бояринова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Нац. акад. пед. наук України. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – Вип. 3. – С. 244–254. 0pdf button
10. Сошинська Я. Є. Створення єдиного інформаційного середовища освіти / Я. Є. Сошинська // ІV Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» : матеріали. – К., 2013. – Ч. І. – С. 165–168. 0pdf button
11. Сошинська Я. Є. Українська бібліотечна асоціація: інновації в партнерстві з видавцями / Я. Є. Сошинська // Проект «100 німецьких книг» : зб. матеріалів / Посольство ФРН, Гете-інститут в Україні, Міжнар. фонд «Відродження». – К., 2012. – С. 35–37. 0pdf button
12. Сошинська Я. Є. Управління якістю обслуговування споживачів у книготоргівлі / Я. Є. Сошинська, А. Г. Дмитрик // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – К., 2011. – № 1. – С. 227–237. 0pdf button

Контакти:
Тел. робочий (044) 279-07-12.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.