Григорова Зоя Валентинівна

grigorovaГригорова Зоя Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент.

Сторінка викладача 

Дисципліни:  Вступ до медіабізнесу, Облік і аудит; Фінансовий менеджмент; Маркетинг

Наукові інтереси: управління формуванням і використанням основного капіталу поліграфічних підприємств, основні аспекти розвитку книготорговельної галузі, управління збутовою діяльністю видавничих організацій.

Основні публікації:
1. Статистика діяльності книготорговельних підприємств : навч. посіб. : рек. Міносвіти України / З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. – Л. : УАД, 2008. – 88 с.
2. Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. – Х. : Прапор, 2008. – 320 с.
3. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі : підручник : рек. Міносвіти України /З.В.Григорова, А.М.Штангрет, С.С.Гасанов та ін. – Л. : УАД, 2010. – 272 с.
4. Л.Є. Сухомлин, А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, І.В. Зубрей, З.В. Григорова Практикум з теорії статистики/ Навч. посібник. : рек. Міносвіти України – Львів: УАД, 2012. – 166с.
5. Основи бухгалтерського обліку: навч.посібник / З.В. Григорова, Л.А. Андросюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 168с.
6. Current state and perspectives of enterprises' development in conditions of international economic activity. Monograph. /uner gen. ed. Prof. Jaroslav Dad'o, PhD, Martina Minarova, PhD/ Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. - 2013.- 296 p. (Grygorova Z. The interaction of life cycle stages of organizations, markets and products and its influence on efficiency of companies. – P.246-250)
7. Фактори розвитку книжкового бізнесу в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – том XIII Серія "Економіка». – Вип. 247 «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». – 2012. – с.268-272
8. Григорова З.В. Щодо використання соціальних мереж в просуванні видавничої продукції : тези доп. / XVI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей / Укр НДІСВД. – К., 2013. – с.13-15
9. Григорова З.В. Теорія бухгалтерського обліку: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент" усіх форм навчання - К.: НТУУ "КПІ", 2010. – 32 с.
10. Григорова З.В., Передерієнко Н.І., Ковба Ж.М., Барзилович О.М. Менеджмент організацій: методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій" усіх форм навчання - К., НТУУ "КПІ", ВПІ ВПК "Політехніка', 2011. – 24 с.

11. Grygorova Z.  Application of social networks in promoting of publishing products / Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China – 2016. – p.332-335

12. Development of social media marketing strategy / Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V. Mexico City, Mexico – 2017. – p.255-259

13.Григорова З.В. Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору / Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”. – вип.3. – 2017. – с.93-100

14.Григорова З.В. Сучасна модель медіаіндустрії України/ Problems of modern science: Collection of scientific articles. - Fadette editions, Namur, Belgium,2018. – 92-p.

15.Григорова З.В. Принципи розробки стратегії контент маркетингу / Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018. – 166-p.