Сухорукова Ольга Аркадіївна

sukhorukovaСухорукова Ольга Аркадіївна – кандидат економічних наук, доцент.

Сторінка викладача

Дисципліни, що викладаються: Економічна теорія: Макроекономіка, Економічна теорія: Мікроекономіка, Управління персоналом, Управління проектами, Міжнародні економічні відносини, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

У 1998 р. році закінчила з відзнакою НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний факультет) за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 1998 р. по 2001 р. працювала асистентом, старшим викладачем на кафедрі ОВПК. У 2001 році закінчила аспірантуру в РВПС НАН України, захистивши дисертацію на тему «Економічні проблеми розвитку і розміщення видавничо-поліграфічного комплексу». 3 2003 року працює на посаді доцента. Має 37 науково-методичних публікацій, зокрема 3 навчальних видання з грифом МОН України.

Наукові інтереси: проблеми розвитку промисловості, проблеми формування державної політики у медійній галузі, управління медіа-проектами, менеджмент персоналу.

Основні публікації:
1. Економіка й організація інноваційної діяльності. Підручник / ред. Волков О.І., Денисенко М.П. - Київ, "Центр учбової літератури", 2007, третє видання, перероблене. – 660 с.
2. Провайдинг інновацій. Підручник / ред. Денисенко М.П. - Київ, Видавничий дім „Професіонал", 2008, 448 с.

3.Сухорукова О.А. Світове книговидання: уроки для України. – Зовнішня торгівля. Економіка, фінанси, право. – 2016. - № 3.-c.47-59

4. СухоруковаО.А. Directions for revitalizations of innovation activities in print industry (Напрями активізації інноваційної діяльності в поліграфічній промисловості)// Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – р.169-175

5.СухоруковаО.А Managerial innovations in publishing business (Управлінські інновації у видавничому бізнесі)//збірка наукових праць. Economics, management, law: problemsandprospects.- Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.- 2015 – vol.2 - p.295-299

6.Сухорукова О.А.    Reindustrialization as a priority of public policy (Реіндустріалізація як пріоритет державної політики) // збірка наукових праць Economics and management: challenge and perspectives .- Vienna Austria –East West Assosiation for Advanced Studies and Higher Education. – 2015. –c. 50-52

7.Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Стратегія реіндустріалізації промисловості України. - Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Заг.ред. Степанова О.П. .-Т.1. - К, Юрисконсульт, 2014. - с. 14-24

8. Сухорукова О.А. Пріоритети державної політики у видавничій справі // Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів. Тези Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, ХГУ «Народна українська академія», 22 травня 2014. / ред. кол. Швець В.Я. - Д.НГУ, 2014. – 243 с.

9. Сухорукова О.А. Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі // Економіка і менеджмент -2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Тези Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровську, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 24 – 25 квітня 2014) / Т.6. - Дніпропетровськ, 2014. – с. 131-134.

10. Управління персоналом: завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт(для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальністю 6.030601 – «Менеджмент та адміністрування») [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. О.А.Сухорукова – Електронні текстові дані (1 файл: 783 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 60 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16365

Контакти:
Тел. роб. 279-07-12
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.