Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра має комп'ютерну базу, яка включає в себе:

  • наукову лабораторію, (два Pentium IV, Celeron – 333 планшетний сканер, чорно-білий лазерний HP LJ 1200 принтер). Ця техніка дозволяє проводити розробку навчальних програм, статистичну обробку та економічний аналіз у науково-дослідній роботі, розробку методичного забезпечення навчального процесу, підготовку конспектів лекцій в електронному вигляді та наукових праць;
  • лабораторію кафедри (кімнати № 11, 13), де використовуються 2 комп'ютери Pentium IV та s Sempron 3200+ разом з лазерним принтером Xerox 3117, копіювальні апарати Toshiba 1550 та Xerox 3119 формату А3. В комп'ютер заносяться графіки проведення занять, ведеться документооборот кафедри, друк довідок, направлень на практику і т. ін.;
  • викладацьку, що дозволяє проводити роботу з студентами з курсового та дипломного проектування, НДРС та кабінет книги (кімната № 12), балансовий фонд якого біля 160 назв книжкових і періодичних видань.

Для проведення комп'ютерних практикумів за дисциплінами "Економетрія", "Інформаційні системи і технології", "Інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі", "Управління проектами" використовуються 

  1. Потужності комп'ютерних класів видавничо-поліграфічного інституту (ауд. 49 к. 8): персональний комп’ютер ПК Intel Core i5 2300, монітор 19” Samsung  (6 од), персональний комп’ютер IntelPentiumDC 5700, монітор 19” LG  (3 од.), персональний комп’ютер IntelPentiumDC 5300, монітор 19” Samsung (2 од.) В навчальному процесі використовується ПЗ Windows 10, MSOffice 365, MSProject 2013. В рамках дії програми MicrosoftImagineAcademy КПІ ім. ІгоряСікорськогоотримавпідпискуна Microsoft Azure Dev Tools for Teachers (Dreamspark Premium). Це дає можливість студентам, викладачам та науковцям використання в навчальному процесі університету безкоштовного ліцензійного програмного забезпечення фірми Microsoft. Надання доступу до ресурсів програми MicrosoftImagineAcademy та вирішення організаційних питань по програмі забезпечує КБ ІС КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  2. Для інших дисциплін за освітньою програмою використовується технологія bring your own personal computer (BYOPC), bring your own device (BYOD), перевагами якої є можливості більш активно використовувати можливості мережі Інтернет, користуватися персональним пристроєм, до якого звик студент, зниження рівня завантаженості компютерних класів.
  3. Проектор BENQ MP 611 та ноутбук ACER дають змогу проводити конференції та інші заходи як кафедрального так і інститутського значення.