Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра має комп'ютерну базу, яка включає в себе:

  • наукову лабораторію, (два Pentium IV, Celeron – 333 планшетний сканер, чорно-білий лазерний HP LJ 1200 принтер). Ця техніка дозволяє проводити розробку навчальних програм, статистичну обробку та економічний аналіз у науково-дослідній роботі, розробку методичного забезпечення навчального процесу, підготовку конспектів лекцій в електронному вигляді та наукових праць;
  • лабораторію кафедри (кімнати № 11, 13), де використовуються 2 комп'ютери Pentium IV та s Sempron 3200+ разом з лазерним принтером Xerox 3117, копіювальні апарати Toshiba 1550 та Xerox 3119 формату А3. В комп'ютер заносяться графіки проведення занять, ведеться документооборот кафедри, друк довідок, направлень на практику і т. ін.;
  • викладацьку, що дозволяє проводити роботу з студентами з курсового та дипломного проектування, НДРС.

У складі кафедри є кабінет книги – дипломного проектування (кімната № 12), балансовий фонд якого біля 160 назв книжкових і періодичних видань.
Проектор BENQ MP 611 та ноутбук ACER дають змогу проводити конференції та інші заходи як кафедрального так і інститутського значення.
Для проведення комп'ютерних практикумів за дисциплінами кафедри використовуються

  1. Технологія bring your own personal computer (BYOPC), bring your own device (BYOD), перевагами якої є можливості більш активно використовувати можливості мережі Інтернет, користуватися персональним пристроєм, до якого звик студент, зниження рівня завантаженості компютерних класів.
  2. Потужності компютерних класів видавничо-поліграфічного інституту (ауд. 43 к. 8) для роботи у вузькоспеціалізованих програмах (дисципліни «Управління проектами», «Бухгалтерський облік та аудит»)