Напрями наукових досліджень

Колектив кафедри проводить наукові дослідження у межах робочого часу викладачів.

Тема дослідження, що проводиться у 2017–2018 рр.: «Управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні».

На засадах науково-практичної співдружності з підприємствами та організаціями галузі виконуються науково-практичні дослідження та розробки.

Результати наукових досліджень знаходять також висвітлення у лекціях, з якими виступають науково-педагогічні працівники кафедри перед колективами підприємств і організацій.

В сфері наукових інтересів викладачів кафедри:

1. Стратегічне управління медійними та видавничо-поліграфічними підприємствами та формування ефективних функціональних стратегій.
2. Управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань
3. Економічна та інформаційна безпека підприємств медіагалузі.
4. Антикризове управління підприємством.
5. Управління потенціалом медійних та видавничо-поліграфічних підприємств.
6. Розвиток книговидання у глобальному та національному контекстах
7. Книга і читання у системі соціальних комунікацій,
8. Управління конкурентоспроможністю підприємств медіагалузі.
9. Управління формуванням і використанням основного капіталу поліграфічних підприємств.
10. Управління якістю поліграфічної продукції.
11. Проблеми розвитку видавничо-поліграфічного ринку України, медіамаркетинг.
12. Актуальні проблеми книгорозповсюдження в Україні та дослідження впливу державного управління на розвиток книжкової торгівлі.

Магістерські дисертації виконуються за індивідуальними завданнями з вибраного напряму наукової роботи, відповідають напрямам наукових досліджень кафедри, дослідженням професорсько-викладацького складу та запитам галузевих підприємств та організацій. Тематика магістерських дисертацій охоплює наступні проблеми:

1. Управління стратегічним розвитком видавничих та поліграфічних підприємств
2. Формування структури видавничого репертуару видавництва у сучасних соціокультурних умовах
3. Управління фінансовою безпекою видавничих та поліграфічних підприємств
4. Управління фінансовою стійкістю поліграфічних підприємств
5. Управління витратами поліграфічного підприємства.
6. Управління мотивацією персоналу підприємств
7. Управління збутовою діяльністю
8. Управління маркетинговою збутовою політикою підприємства
9. Формування маркетингової стратегії підприємства
10. Управління конкурентоспроможністю підприємства
11. Управління комерційною діяльністю підприємства