Управління персоналом. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Управління персоналом. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 20 с. – Назва з екрана. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31557 

Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення

Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31290/1/Bachelor_qualifying_work_MV_2019.pdf 

Фінанси, гроші та кредит

Дем'яненко О.М. Передерієнко Н.І. Фінанси, гроші та кредит : посібник [Електронний ресурс]: навч.посібник для студ. спеціальності 073 Менеджмент. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22688 

Медіамаркетинг: Рекомендації до виконання та захисту курсової роботи

Медіамаркетинг: Рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г.П.Грет. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,067 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 23 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка і організація видавничої справи»

Дем'яненко О.М Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка і організація видавничої справи» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент». – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19366 

Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольних робіт

Дем'яненко О.М. Передерієнко Н.І. Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент». – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19365 

Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Шендерівська Л. П. Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи : Методичні вказівки. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 56 с. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21319 

Економічна статистика: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Шендерівська Л. П. Економічна статистика: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи : Методичні вказівки. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 48 с. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21320 

Магістерська дисертація: організаційно-методичні аспекти її виконання

Магістерська дисертація: організаційно-методичні аспекти її виконання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо–поліграфічній галузі» / КПІ ім Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, Н. І. Передерієнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 364,33 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с. – Назва з екрана. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21563/1/metod_vk_mag_dis..pdf 

Основи медіаменеджменту

Основи медіаменеджменту [електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / О. М. Барзилович, З. В. Григорова, Л. А. Пунчак та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 296 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22199/1/mm_2018_02.pdf