Грет Галина Петрівна

gretГрет Галина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент

Сторінка викладача

Дисципліни: Регіональна економіка, Основи комерційної діяльності, Соціологія ринку друкованої продукції, Організація книжкових ярмарків, Управління дистрибуцією медійної продукції, Державне і регіональне управління.

Основні публікації:
1. Грет Г.П. Сучасне видавниче книгорозповсюдження України / Г.П. Грет Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції.- К.: НАКККіМ, 2010.- С.230-231
2. Грет Г.П. Книготорговая сетьУкраины на современном этапе / Г.П.Грет //Наука о книге. Традиции и инновации. Материалы ХII Международной конференции по проблемам книговедения. М., Наука, 2009. Т.2.- С.283-285
3. Грет Г.П. Современное состояние книгораспространения в Украине: организационный аспект этапе / Г.П.Грет //Книжная торговля: прошлое, настоящее, будущее. Материалы научно-практической конференции. М., МГУП, 2010.- С.47-50
4. Грет Г.П. Складові книжкової торгівлі як основа формування духовності народу України /Г.П.Грет //Культура і суспільство ХХI століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К., НАКККіМ, 2010.- С.125-127
5. Грет Г.П. Комерційна діяльність книготорговельного підприємства / Г.П.Грет // Наукові записки (УАД). – 2011. – Вип.2 (38). – С.171-176
6. Грет Г.П. Підприємництво в книговиданні України / Грет Г.П. Українська культура ХХ1 століття: стан, проблеми, тенденції. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. 22 грудня 3010 р.-К..: КНУКіМ, 2010, - С. 112-113
7. Грет Г. П. Комерційний ризик у діяльності книготорговельного підприємства / Г. П. Грет // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – №2. – С.36-42
8. Грет Г.П. Стан книгорозповсюдження в Україні: законодавчо-організаційний аспект / Г. П. Грет // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т.2. – С.23-25
9. Грет Г.П. Цінова політика видавництв: теоретичні аспекти / Г. П. Грет // Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів 24-26 травня 2011 р. – Київ: НАКККіМ, 2011. – С.7-9
10. Грет Г.П. Видавнича справа України: сучасний стан і тенденції розвитку / Г.П.Грет // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І Вернадського . – 2011. – Вип.31. – С.214 -225
11. Грет Г.П. Історичний аспект розвитку книгорозповсюдження в Україні / Г. П. Грет // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 листопада 2011.- К.: Вид. дім „Вініченко", 2011. – С. 53-56
12. Грет Г.П. Вплив державного управління на розвиток книжкової торгівлі / Г. П. Грет //Управління сучасним підприємством матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. К., НУХТ, 2012. – С. 123-125
13. Грет Г. П. Збутова діяльність Науково-видавничого об'єднання «Дух і літера» / Г. П. Грет, Д. І. Міненко // XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології управління», Київ, 3-6 квітня 2012 р. К.,ВКП «Політехніка», 2012. – С.125
14. Грет Г. П. Сучасний стан книгорозповсюдження в Україні / Г.П.Грет // Книга в сучасній культурі України : хрестоматія. К., КНУКіМ, 2011. – С.45-49
15. Грет Г. П. Вплив комунікаційної політики на діяльність видавництва / Г. П. Грет, Д. І. Міненко // Поліграфія і видавнича справа. – 2012. – Вип.1. – С.38-45
16. Грет Г. П.Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України / Г. П. Грет // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012.–Вип.7.–С.105-116 http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/index-ukr_7.html
17. Грет Г. П. Якість книготорговельного обслуговування / Г. П. Грет // Квалілогія книги : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 червня 2012 р. – Львів: УАД, 2012. – С.20-24
18. Грет Г. П. Конкурентоспроможність книготорговельного підприємства / Г. П. Грет // Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 квітня 2012 р. – К: КНУКіМ, 2012. – С. 123-125
19. Грет Г. П. Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва/ Г.П. Грет, К. Мельник // Технологія і техніка і друкарства. – 2011. – Вип.1 (31). – С.173-178
20. Грет Г. П. Формы издательского книгораспространения в Украине на современном этапе / Г. П. Грет // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности: К 285- летию основания Академической типографии в России: Материалы Vмеждународной научной конференции (Москва, 24-26 октября 2012 г.). - М. : Наука, 2012. - С.65-68
21. Грет Г.П. Вплив організаційної структури управління роздрібного книготорговельного підприємства на збут культури / Г. П. Грет // Технологія і техніка і друкарства. – 2012. – Вип.1 (35). – С.176-182
22. Грет Г. П. Інформаційна діяльність видавництв України / Г. П. Грет // Документ, мова, соціум:теорія та практика.:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 11-12 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – С.71-73
23. Грет Г.П. Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі : суть і тенденції розвитку / Г.П. Грет. М. Ю. Галенко // Поліграфія і видавнича справа: науково-технічний збірник. – Львів: Українська академія друкарства. – 2012. – Вип.4 (60).– С.24-29
24. Грет Г. П. Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва / Г. П. Грет, К. Мельник // Технологія і техніка і друкарства. – 2011. – Вип.1 (31). – С.173-178
25. Грет, Г. П. Реклама в системі маркетингової політики видавництва / Г. П. Грет, Д. І. Міненко // Наукові записки (УАД:. науково-технічний збірник.– Львів: Українська академія друкарства. –– 2012. – Вип. 3 (4) – С.56-61
26. Грет, Г.П. Стратегічне управління збутом видавництва ( на прикладі інформаційно-аналітичної агенції „Наш час") / Г. П. Грет, О.О. Кузьмінчук// Поліграфія і видавнича справа:. науково-технічний збірник. – Львів: Українська академія друкарства. ––2012. – Вип.3(59). – С.10-17
27. Грет Г. П. Особливості книгорозповсюдження в Україні / Г. П. Грет // "Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины": тезы XI Международной научно- практической конференции.. Алушта, 4 – 6 октября.2012.- Симферополь, 2012.- С.61
28. Грет Г. П. Видавнича справа на сторінках часопису „Вісник Книжкової палати" / Г.П.Грет //Наука України у світовому інформаційному просторі». - 2013. – Вип. 8 http://akademperiodyka.org.ua/
29. Грет Г. П. Книготорговельна освіта в Україні:історія та сучасність / Г.П.Грет //Матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, 19 грудня 2013 р.- К.: 2013. – С.
30. Грет Г. П. Стан та проблеми підготовки книготорговельного персоналу України / Г.П. Грет // Інтелект XXI.–2014. - Вип.1/2 – С..53-62
31. Грет Г. П. Організація обслуговування покупців як складова культури роздрібної книжкової торгівлі / Г.П. Грет, М.Б. Голуб // Поліграфія і видавнича справа. -- Випуск № 1-2 (61-62). -- Львів: УАД, 2013. -- С. 3-8
32. Грет Г. П. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств / Г.П. Грет, В.С. Пайкова // Поліграфія і видавнича справа. -- Випуск № 3-4 (63-64). -- Львів: УАД, 2013. -- С. 20-24
33. Грет Г. П. Товарно-сбытовая маркетинговая деятельность вузовских издательств Украины / Г.П. Грет //Книга в информационном обществе. Материалы тринадцатой международной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.). - М. : ФГБУ наука НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч.1. - С. 379-381
34. Грет Г.П. Підготовка книготорговельних працівників в Україні / Г.П.Грет //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України, (Київ, 20 листопада 2014 р.)- К.: 2014. – С.28-34 http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/2krznav4y4ytannya_zb/index.html
35. Грет Г. Товарна політика видавництва «Дух і літера»Грет Г.П./ Г.П. Грет., А. В. Гуленко // Поліграфія і видавнича справа: науково-технічний збірник.–Львів: Українська академія друкарства.– Вип.1-2 (63-66)– С.16-21

Грет Г. П. Маркетинг у роздрібному книгорозповсюдженні / Г.П. Грет // Матеріали Міжнародної-науково практичної конференції «Економіка і управління: проблеми науки і практики» (Нюрнберг, 19 грудня 2014). – WIRTSCHAFT UND MANAGEMENT: PROBLEME DER WISSENSCHAFT UND PRAXIS Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel Nürnberg, Deutschland, 2014. – Volume 2. - С 360-363 http://conf.at.ua/archive/19_12_2014_Vol_2.pdf
37. Грет Г. П. Соціологічні дослідження книжкового ринку / Г.П.Грет // Інформаційна культура в сучасному світі. Вплив ринку праці на розвиток галузей економіки : матеріали наук. семінару, м. Київ, 23 жовтня 2014 р. / НТУУ «КПІ». – Київ, 2014. – Вип. 6. – Ч.1.- С. 84-87
38. Грет Г.П. Книжкові виставки та ярмарки як інструмент маркетингових комунікацій видавництв / Г.П.Грет // Перспективні напрями світової науки :збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" (25 лютого - 1 березня 2015 року). – Запоріжжя, 2015. Т.2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – С. С.22-23. - http://nauka.zinet.info/31/Gret-g.php Nauka. ZINET.INFO, електронна версія
39. Galina Gret Книготорговельна періодика незалежної України (1991-2012) .Bokselling periodicals of independent Ukraine (1991-2012) / Gret Galina // Acta Universitatis Lodziensis.- 2014. – Вип.2 (19). – С.47-59
40. Грет Г.П. Маркетингова збутова політика університетського видавництва / Г.П.Грет // Perspective economic and management issues. Collection of scientific articles. «East West» Assjciation For Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, Austria, 2015, p.468 - 472. http://conf.at.ua/archive
41. Соціологічні аспекти ринку друкованої продукції // Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі та книготоргівлі [Електронний ресурс]: монографія / під. ред. Ганжурова Ю. С. – Київ, 2015. – С. 178 -181 ( 242 с. ) - Режим доступу ela.kpi.ua/handle/123456789/15408

42. Грет Г.П. Коммуникации в книгораспространении Украины / Г.П. Грет // Берковские чтения -2015. Книжная культура в контексте международных контактов Материалы III Международной научной конференции «Берковские чтения. (Минск, 26-27 мая 2015 г.). - Минск, ЦНБ НАН Беларуси; М., ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2015.- С.121-126
43. Грет Г.П. Управління видавничою справою України на сучасному етапі / Г.П. Грет // XXI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (17 листопада 2015). К., «УкрНДІСВД», 2015. – С 34-36
44. Коваль О.Б., Грет Г.П. Сучасний стан книговидання в Україні/ О.Б.Коваль О.Б., Г.П.Грет // XXI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (17 листопада 2015). К., «УкрНДІСВД», 2015. – С 65-67
45. Платонова О.О., Грет Г.П. Форум видавців у Львові у системі медіа-менеджменту / О.О.Платонова, Г.П.Грет XXI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (17 листопада 2015). К., «УкрНДІСВД», 2015. – С 104-106
46. Грет Г.П. Особливості комунікаційної політики українського спеціалізованого видавництва (на прикладі ТОВ «Смолоскип») / Г.П.Грет, А.О. Куцяк // PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Collection of scientific articles .- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P.446-450
47. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективные вопросы экономики и управления» (26-30 октября 2015 года ).- Монреаль, Канада, 2015. – C.446-450. – Режим доступу http://conf.at.ua/archive
48. Грет Г.П. КНИГАРНЯ ВИДАВНИЦТВА В СТРУКТУРІ РОЗДРІБНОЇ КНИГОТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ / Г.П. Грет, І.О.Яременко // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT Collection of scientific articles Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- P.126-129 Режим доступу http://conf.at.ua/archive
49. Грет Г.П. Книгораспространение как важная составляющая современного книжного рынка Украины /Г.П.Грет // Труды БГТУ .Белорусского государственного технологического университета. Серия Издательское дело и полиграфия. - 2015.- №9 - С. 78-81 Режим доступу: http://trudy.belstu.by/archive/2015/9-182_ru.html
50. Грет Г.П. Фінансовий потенціал регіонів України / Г.П.Грет, Л.С.Бур // II ОСВІТА, ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ, ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: збірник матеріалів студентської міжнародної науково-практичної конференції 30 ЛИСТОПАДА 2015 р. - Дніпропетровськ «ФОП Дробязко С.І.» , 2015.- С.36-41
51. Грет Г.П. Книжкові видання як складова медіапродукції /_Hlk468731042 Г. П. Грет // XXIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (24 листопада 2016). К., «УкрНДІСВД», 2016. – С. 28-30
52. Грет Г. Мирослав Бутрин – наставник і колега (1926 – 2000) : біобібліографічний покажчик // Г Грет –Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С.75-76
53. Грет Г.П. Шендеровская Л.П. Украинская книга в современной информационно-ком-муникационной среде / Грет Г.П., Шендеровская Л.П. // МАТЭРЫЯЛЫ ХIІ МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ «Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі»(Мінск, 7-8 красавіка 2016 г. / Нацыяальная бібліотзэкаБелпрусі. – Мінск, 2016. – С. 309-314 (375 с.)
54. Грет Г.П. Не мислить життя без поліграфії / Г.П.Грет // Київський політехнік. 2016. – 20 жовтня. – С.7
55. Грет Г.П.Особливості просування спеціалізованого періодичного видання в сучасних умовах /Г.П.Грет, М.Ю. Завалій // // Trends in the development of national and world science : Collection of scientific articles List of journals indexed Submitted for review in Conference Proceedings - Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016/. - Р. 260-264. - Режим доступу: http://conf.at.ua/