Дем’яненко Оксана Миколаївна

demjanenkoСторінка викладача

Дисципліни: Корпоративне управління в медіагалузі, Публічне адміністрування, Фінанси, гроші та кредит, Економіка і організація медійного бізнесу, Економіка видавничої справи, Рекламний менеджмент.

 

В 2005 році закінчила Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського» за спеціальністю «Менеджмент організацій».
В 2006 році закінчила факультет права НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського » за спеціальністю «Правознавство».
З 2005 року працює на кафедрі організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту  НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського».
В 2013 році закінчила аспірантуру на кафедрі корпоративних фінансів і контролінгу фінансово-економічного факультету КНЕУ ім.Вадима Гетьмана.
Готує до захисту дисертацію на тему «Фінансова стратегія підприємств» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
Має 28 публікації, з них 25 публікацій по темі дисертації; 1 підручник з грифом МОН України; 4 методичні вказівки до вивчення дисциплін.

Основні публікації:

1. Потій В.З., Дем'яненко О.М. Фінансова стратегія підприємcтва як складова фінансового управління//Електронний збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України.-2009.0pdf button
2. Дем'яненко О.М. Інструменти фінансової стратегії підприємства// Наукові записки, Українська академія друкарства.-2010.-№2(35).0pdf button
3. Дем'яненко О.М. Значення стратегічного аналізу для ефективної розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства//Технологія і техніка друкарства.-2011.- №3(№33).0pdf button
4. Дем'яненко О.М. Система фінансового контролінгу як елемент ефективно побудованої та реалізованої фінансової стратегії підприємства//Технологія і техніка друкарства.-2011.-№4(№34).0pdf button
5. Дем'яненко О.М. «Золоте правило економіки» як критерій ефективності фінансової стратегії підприємства»//Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством».-2011.0pdf button
6. Дем'яненко О.М. Вплив фінансової стратегії поліграфічних підприємств на формування їх фінансових результатів//Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск 2. Том 28.- Иваново: Маркова АД, 2013.- 103с.0pdf button
7. Дем'яненко О.М.Аналіз впливу фінансової стратегії поліграфічних підприємств на формування їх операційних витрат//Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск 3. Том 34.- Иваново: Маркова АД, 2013.-96с.0pdf button
8. Дем'яненко О.М. Дослідження фінансової стратегії поліграфічних підприємств за критерієм ефективності використання їх майна//Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск 4. Том 38.- Иваново: Маркова АД, 2013.- 103с.0pdf button
9. Dem'yanenko О. Research financial strategy printing company efficiency by their property//Електронный он-лайн журнал «Modern scientific research and their practical application».- Выпуск 6. Том 17.,2014.0pdf button
10. Дем'яненко О.М. Дослідження платоспроможності поліграфічних підприємств як елемент аналізу їх фінансової стратегії//Економічний дискус: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3.-Тернопіль:Крок, 2014. - 308 с. - С. 30-33.0pdf button

11. Дем’яненко О.М. Досдідження впливу факторів на фінансову стратегію поліграфічних підприємств// Научный взгляд в будущее. Выпуск 2 (2). Том 7.- Одесса: Куприенко СВ, 2016-С.23-26.                           

12. Дем’яненко О.М. Аналіз ефективності фінансової стратегії поліграфічних підприємств// International scientific conference "From the Baltic to the Black Sea region: the national models of economic systems": Conference Proceedings, March 25, 2016.- Riga- C.278-282.                                                        

13. Дем’яненко О.М. Аналіз господарської діяльності поліграфічних підприємств  як етап розроблення їх фінансової стратегії// International Scientific Conference  «FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: BENEFITS, RISKS, IMPLEMENTATION MECHANISMS»: Conference Proceedings, April 29, 2016.- Tbilisi- C.255-257. 

14. Dem'yanenko О.FACTORS OF INFLUENCE ON POLYGRAPHIC DEVELOPMENT STRATEGY/ Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, №3.-2017.-163с.                 

 

15. Дем’яненко О.М. Процес розроблення стратегії розвитку підприємств/ Науковий журнал «Інтелект ХХІ».-К: НУХТ, 2018.-№3.

                                                               

Контакти:
Телефон робочий (044) 279-07-12
Телефон мобільний (050) 545-65-20, (097) 466-77-20
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.