Передерієнко Надія Іванівна

perederienkoПередерієнко Надія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Сторінка викладача

Дисципліни: Фінанси підприємств, Фінансовий менеджмент.

Наукові інтереси: управління фінансами підприємства, проблеми конкурентоспроможності підприємства, антикризове управління підприємством, управління стійким розвитком підприємства; грошовий обіг, грошово-кредитна політика.

Основні публікації:
1.Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств: підручник для студентів вищих навч. закладів. Затверджено МОН України. / З.М. Холод, Н.І. Передерієнко, Б.В. Никифорук, Н.М. Сухолитка. – К.: ВАТ УкрНДІСВД, 2004 р. – 224 с.
2. Фінансовий менеджмент: підручник для студентів вищих навч. закладів.Рекомендовано МОН України / Н.І. Передерієнко, Я.В. Котляревський., О.М.Дем'яненко. –Львів,Українська академія друкарства, 2008 р. – 200 с.
3. Гроші та кредит: підручник для студентів вищих навч. закладів. Рекомендовано МОН України /С.С. Гасанов, Н.І. Передерієнко, Я.В. Котляревський. . –Львів,Українська академія друкарства, 2011 р. – 444 с.
4. Довгань Л.Є., Передерієнко Н.І., Мохонько Г.А. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі: монографія//Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства.- Львів, УАД, 2013.-400с.,-с.155-176.
5. Передерієнко Н.І., Марковська О.К. Конкуренція на гуртовому книготорговельному ринку України // Наукові записки. -2012. -№ 1(38).
6. Передерієнко Н. І., Котляревський Я. В. Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств// Наукові записки. -2008. - № 2(14).
7. Передерієнко Н.І., Степанюк Д.Л. Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні збутової діяльності поліграфічних підприємств / Н.І. Передерієнко, Д.Л. Степанюк // Наукові записки. – 2011. - № 2 (35). 0pdf button
8. Передерієнко Н.І., Леспух О. В. Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств / Н.І. Передерієнко, О. В. Леспух // Технологія і техніка друкарства. - 2011 № 1. 0pdf button
9. Передерієнко Н.І. Оцінювання рівня економічного розвитку підприємства / Н.І. Передерієнко // Інтелект-21. – 2013. - №1/2. 0pdf button

10. Н.И. Передериенко. Менеджмент финансовой структуры капитала полиграфических предприятий.  Скориновские чтения 2015: Книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций ХХ1 века: материалы Международного форума, Минск, 3-6 сентября 2015 г. – Минск: БГТУ, 2015. – с. 308 – 312.

 11. Передерієнко Н.І. Вплив зовнішнього середовища на конкурентоспроможність  поліграфічних підприємств України. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Agenda Publishing House. Coventry, United Kingdom, 2015. – p. 252 – 256.

Російський індекс цитування РИНЦ.

 12. Передерієнко Н.І., Бойко А. П. Ресурсний потенціал підприємства: поняття, структура, оцінювання. ХХІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. Київ, 17 листопада 2015 р. УкрНДІСВД.  

 13. Передерієнко Н.І., Чабан О.К. Основні чинники впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Всеукраїнська науково-практична конференція:Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні. Тези доповідей. Львів, 19-21 листопада 2015 р., Українська академія друкарства.

 14. Передерієнко Н.І, Лобанова Т. О. Експрес – діагностика рівня фінансової безпеки поліграфічних підприємств. ХХІ11 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. Київ, 26 листопада 2016 р. УкрНДІСВД.  

 15. Передерієнко Н.І, Чабан О.К. Управління фінансовою стійкістю підприємств видавничо-поліграфічної галузі. ХХІ11 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. Київ, 26 листопада 2016 р. УкрНДІСВД.  

 Контакти:

Тел. робочий 279-07-12, моб. (050) 380-14-98, (098) 700-52-07
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.