Історія кафедри ОВПК: 90-ті роки

В 1990 році в складі Видавничо-поліграфічного факультету «КПІ» була створена кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження. Враховуючи потребу галузі у спеціалістах, їх профіль роботи, а також досвід кафедри в підготовці кадрів та вже здійснену перебудову на інших кафедрах КПІ, особливо – факультету менеджменту та маркетингу, на кафедрі ОВПК зупинили вибір на напрямі «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій». Це більшою мірою відповідало вимогам галузі до фахівців, оскільки включало не тільки економічну, а й управлінську підготовку. У межах цієї спеціальності були створені два напрями профілізації спеціалістів: 1) управління та економіка видавничої справи і поліграфії; 2) книгознавство і розповсюдження друкованої продукції.

Відкриття денної форми навчання і відповідна перебудова навчального процесу вимагали і поповнення викладацького складу кваліфікованими фахівцями. На штатну викладацьку роботу змінили наукову діяльність старший науковий співробітник, доцент, кандидат економічних наук В. С. Сачинський (з 1990 р.), який взяв на себе викладання профілюючих дисциплін з основ менеджменту та організації видавничої справи та кандидат економічних наук, доцент Я. І. Ільків (з 1993 р.).


010
Проблему викладацького складу вирішували двома шляхами:
1) залученням до викладання нових висококваліфікованих спеціалістів (як у штат кафедри, так і на умовах штатного сумісництва);
2) вихованням викладачів з найбільш обдарованих випускників. Другому напрямкові приділяється особлива увага, оскільки в цьому, з нашого погляду, майбутнє кафедри.

До навчального процесу на умовах штатного сумісництва були залучені:

  • професор, доктор економічних наук В. В. Вітлінський – відомий спеціаліст, автор багатьох праць з теорії ризику;
  • доктор історичних наук Т. І. Ківшар – знавець історії книжкової справи, з-під пера якої вийшла низка монографій;
  • доктор філологічних наук М. Д. Феллер – знаний фахівець з книжкової справи і редакторської майстерності;
  • доцент, кандидат історичних наук Я. Є. Сошинська, спеціаліст у галузі інформатики.

Активно працював на кафедрі, читав курси лекцій і керував дипломним проектуванням та підготовкою магістрів голова правління ВАТ «УкрНДІСВД» старший науковий співробітник, кандидат економічних наук Б. В. Никифорук. Прийшли на штатну роботу на кафедру доценти, кандидати економічних наук Г. І. Глотова, Н. І. Передерієнко; доцент, кандидат історичних наук Ж. М. Ковба.

012

Поступово до викладацької роботи на кафедрі були залучені кращі випускники факультету: О. М. Барзилович (з 1991 р.), З. В. Григорова (з 1996 р.), А. В. Кваско (з 1998 р.), О. А. Сухорукова (з 1998 р.), Л. П. Шендерівська (з 2000 р.). Стали нашими викладачами і випускники інших закладів та спеціалісти галузі: старші викладачі О. О. Добровольський (з 1999 р.), В. Є. Сошинська (з 2000 р.), М. Т. Андрійчук (з 1998 р.).

kafedra

Говорячи про штат кафедри, неможливо не згадати навчально-допоміжний персонал, так само активних учасників навчального процесу, як і викладачі. Упродовж усього часу існування самостійної кафедри ОВПК завідувачами лабораторії працювали: О. М. Барзилович (1989–1995), Л. В. Клименко (1995–2001), З. Ф. Тарасенко (2001-2009).