Історія кафедри ОВПК: 80-ті роки

Подальший розвиток видавничої справи в Україні й у Києві вимагав розширення та удосконалення підготовки фахівців з вищою освітою. Швидкими темпами розвивалась книжкова торгівля. Виникла нагальна потреба підготовки фахівців з книгознавства та розповсюдження книжкової продукції. Це й зумовило започаткування у КВФ 1981 року нової спеціальності «Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції», що було доручено кафедрі технології та економіки поліграфічного виробництва. У розробленні навчальних планів, крім співробітників кафедри, брали безпосередню участь працівники УПІ доценти, кандидати історичних наук Д. Д. Кусько та Ж. М. Ковба; доцент, кандидат філологічних наук М. В. Старовойт. До навчального процесу були залучені нові педагогічні кадри.

vv05

Перший випуск спеціалістів, яким було присвоєно кваліфікацію «книгознавець, організатор книжкової торгівлі», відбувся у 1986 році. Випускники цієї спеціальності почали працювати керівниками книгарень та їх заступниками, завідувачами відділів, товарознавцями, запрошувались на роботу у видавництва. Серед них – директор книготорговельної фірми Р. А. Корнієнко, керівник книгарні № 52 О. Д. Шостакова та ін. По щаблях посад піднімались і випускники спеціальності «Економіка та організація поліграфічної промисловості».

Період становлення України як самостійної держави збігся в часі з передачею КВФ УПІ у підпорядкування Київського політехнічного інституту, одного з кращих ВНЗ України і одного з найбільших у Європі. Відкрились зовсім інші можливості – відповідно, перед викладацьким складом, який очолював декан факультету доктор хімічних наук, професор А. К. Дорош, постали нові завдання.

Якщо до цього часу підготовка здійснювалась тільки за вечірньою формою навчання, ректорат КПІ, враховуючи потребу галузі в кадрах, порушив питання про відкриття стаціонару. Збільшення обсягу педнавантаження з відкриттям денної форми навчання, необхідність розвитку матеріальної бази, потреба у перебудові навчальної роботи, розгортання наукових досліджень зумовили поділ кафедри технології та економіки поліграфічного виробництва, на дві самостійні кафедри: економічну і технологічну. Так у 1990 р. на Видавничо-поліграфічному факультеті КПІ була створена кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження (кафедра ОВПК). Керівником кафедри було обрано Ю. О. Барнича.