Історія кафедри ОВПК: 70-ті роки

В 70-х роках кафедра продовжила свій розвиток. В період з 1970 до 1975 р. до викладання економічних дисциплін були залучені випускники факультету Л. Г. Зєвіна та Г. Г. Сигучов. Продовжувала працювати М. М. Григор'євська. З приходом молодих викладачів рівень підготовки інженерів-економістів зріс.

Розвиткові факультету сприяло залучення до навчального процесу на умовах сумісництва провідних працівників галузі. Серед них – кандидати наук Ф. С. Савицький та Ю. В. Подолюк. На штатній посаді доцента почала працювати досвідчений викладач політекономії, талановитий вихователь молоді, кандидат економічних наук Т. А. Волошина.

У 1975 р. кафедру очолив Ю. О. Барнич, доцент, кандидат економічних наук, який до того був проректором і завідувачем кафедри економіки УПІ ім. І. Федорова. Активізувалась робота з формування складу кафедри, залучення до навчального процесу висококваліфікованих фахівців.

У 1975 р. на кафедру технології та економіки поліграфічного виробництва був запрошений талановитий випускник УПІ кандидат технічних наук О. Ф. Розум. Поступово за конкурсом на кафедру прийшли працювати кандидати технічних наук А. Г. Вуєць., І. Т. Гетьман, В. С. Лабінський, випускниця факультету 1965 р. В. В. Сафронова, а на умовах штатного сумісництва – начальник планового відділу ПК «Радянська Україна» Є. С. Дорош та ін.

На той час поєднання на кафедрі двох спеціальностей (технології поліграфічного виробництва та економіки і організації поліграфічної промисловості) було цілком виправданим: це дозволило раціонально організувати роботу кафедри, розгорнути комплексні наукові дослідження, залучати до наукової роботи студентів, розпочати створення вкрай необхідної навчальної літератури.

На цьому етапі кафедра технології та економіки поліграфічного виробництва розпочала розроблення нових навчальних планів для вечірньої форми навчання, підготовку і видання навчально-методичної літератури. Були розроблені методичні вказівки до курсового і дипломного проектування для економістів, технологів, механіків, графіків.

Секція економістів у тісному контакті з викладачами секції технології здійснювала наукові дослідження, передовсім щодо ефективності нових технологічних процесів.

Досліджувалась конкурентноздатність оперативної поліграфії, вибір її варіантів залежно від тиражу, формату, фарбовості та інших факторів. Кафедра почала виконувати госпдоговірну тематику, що розширювало її можливості щодо розвитку матеріальної бази, забезпечення навчального процесу необхідним обладнанням і приладами.

З ініціативи Київського міського управління Науково-технічного товариства поліграфії і видавництв, яке очолював доцент, кандидат технічних наук О. Ф. Розум, у Києві на громадських засадах був створений КУНТПЕЗ, ректором якого було затверджено завідувача кафедри Ю. О. Барнича.

Спочатку КУНТПЕЗ концентрував увагу переважно на проблемах поліграфії. Враховуючи популярність, якою користувались заняття в цьому університеті, крім поліграфічного факультету, додатково там було створено ще два факультети:

1) видавничий, деканом якого була відомий фахівець видавничої справи, високо ерудований спеціаліст, директор видавництва при КДУ ім. Т. Шевченка О. О. Бойко;
2) організації книжкової торгівлі, який очолював спеціаліст вищої кваліфікації в галузі книжкової справи, великий ентузіаст, ініціативний, відповідальний і сумлінний працівник, перший заступник директора об'єднання «Укркнига» А. М. Цуканов.

За 10 років функціонування КУНТПЕЗ у ньому неодноразово виступали керівники Держкомвидаву УРСР А. Я. Пащенко, В. І. Шамрай, А. П. Клименко, Ю. В. Подолюк, провідні спеціалісти галузі Д. М. Вознюк, А. С. Кривошея, І. П. Стафійчук, вчені з Москви, Ленінграду, Львова.