Історія кафедри ОВПК: 50-60-ті роки 20-го сторіччя

Історія кафедри – це історія людей, які її створювали і на ній працювали, це історія фахівців, які своєю працею створили, примножували і, сподіваємось, примножуватимуть надалі здобутки видавничо-поліграфічної галузі.

Історія кафедри розпочалася створенням у Києві в 1954р. Учбово-консультаційного пункту (УКП) Московського заочного поліграфічного інституту. В УКП заняття-консультації періодично проводили викладачі Московського поліграфічного інституту та Українського поліграфічного інституту, а також провідні працівники галузі. Окремої кафедри економіки в УКП не було, захист дипломних проектів здійснювався у Львові в УПІ.

У 1957 році УКП був переданий Українському поліграфічному інституту (нині – Українська Академія друкарства), а в серпні 1959 року був створений Київський вечірній факультет УПІ ім. І. Федорова (далі - КВФ). Зі створенням КВФ до викладання дисциплін економічного циклу на умовах штатного сумісництва були залучені Ф. С. Савицький та А. І. Баркалова.

У 1964 році на КВФ була сформована кафедра, що об'єднала спеціалістів з технології та економіки поліграфічної промисловості. Керував кафедрою доцент М. Г. Кулага, а з квітня 1965 р. на посаду завідувача кафедри було призначено І. М. Нємченка, який до цього працював у Держкомвидаві УРСР. Колектив кафедри тісно контактував з кафедрами базового інституту (УПІ), від яких отримував постійну допомогу.

Підготовку фахівців здійснювали за спеціальністю «Економіка і організація поліграфічної промисловості», випускники отримували кваліфікацію «інженер-економіст».

З перших років підготовки фахівців-економістів, окрім ґрунтовних знань з економічних дисциплін, студенти отримували належну підготовку з технології поліграфічного виробництва, видавничої справи, поліграфічних машин.

Зростання обсягів підготовки спеціалістів зумовлювало розширення викладацького складу. У перші роки діяльності факультету велику роботу з підбору викладачів для кафедри технології та економіки провів тодішній декан КВФ – професор Д. Я. Шлапак, професійний журналіст, глибоко ерудована людина. Д. Я. Шлапак надзвичайно турбувався про рівень знань фахівців, шукав шляхи покращення їх підготовки.

Одним з провідних викладачів економічних дисциплін була М. М. Григор'євська, яка працювала на факультеті штатним старшим викладачем з 1961 до 1969 року, а пізніше, до 1978 року, – за сумісництвом. Досвідчений практик, вона впродовж тривалого часу очолювала плановий відділ одного з поліграфічних підприємств Києва, тож передавала свій досвід і знання майбутнім спеціалістам.

Серед викладачів технологічних дисциплін перших років діяльності факультету необхідно відзначити доцента І. М. Нємченка, який до переходу на КВФ працював у Держкомвидаві УРСР, доцента В. Г. Литвина, що до цього був головним інженером Київської книжкової фабрики.