Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі: сьогодення

У 21 сторіччя кафедра увійшла як молодий колектив, що активно розвивається. До викладацької роботи були залучені І. М. Адвена (з 2002 р.), Я. В. Котляревський (з 2003 р.), А. А. Мохонько (з 2005р.), О. М. Дем'яненко (з 2005 р.), М. В. Сірик (з 2006 р.), Л. А. Андросюк (з 2007 р.).

На посаді завідувача кафедри працювали:

  • доц. к. е. н. Глотова Г.І. (2006-2007),
  • доц. к. е. н. Григорова З.В.(2007-2013)
  • доц. к. е. н. Кваско А.В.(2013-2014).

У 2014 році завідувачем кафедри обрано Ганжурова Ю.С. , д.політ. наук., проф.

Рішенням Вченої ради НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" від 26 червня 2017 року кафедра отримала нову назву - кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі. Така назва більш коректно відображає спеціальність, за якою готують студентів та сферу їх майбутньої діяльності.

Сьогодні на кафедрі працює 3 доктори наук, 9 кандидатів наук. Викладається більше 60 навчальних дисциплін.

DSC 9606

Навчальний процес у вищому навчальному закладі неможливий без наукової роботи. Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження, публікують монографії, готують посібники, наукові статті, беруть участь у наукових конференціях. Молодими викладачами кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій, 1 докторська.

DSC 9556До наукової роботи активно залучаються студенти. Вже багато років кафедра практикує обов'язкову участь студентів у наукових дослідженнях.

Говорячи про штат кафедри, неможливо не згадати навчально-допоміжний персонал, так само активних учасників навчального процесу, як і викладачі. У кафедральному колективі немає і не може бути другорядних осіб. Всі рівні у навчальному процесі, і тільки загальна спрямованість співробітників дає належні результати у навчанні та виховній роботі.

Перш за все відзначимо завідувача лабораторій кафедри Т. О. Максимчик. Серед навчально-допоміжного персоналу треба відзначити завідувача кабінету книги та відповідальну за роботу методичного кабінету С. П. Квітку та завідувача комп'ютерного господарства кафедри К. А. Баштового, лаборантів Сміян В. та Матковську Т.В. 

Навчання студентів завершується захистом випускних робіт перед Державною екзаменаційною комісією. Робота ДЕК багато у чому залежить від голови комісії, його кваліфікації, ерудиції, вміння організувати роботу. Головами ДЕК є відомі спеціалісти галузі, які багато років працюють у видавничій справі, поліграфії чи книгорозповсюдженні, обіймають високі посади. Незважаючи на їх велику завантаженість роботою, вони погоджуються керувати ДЕК, допомагають з державних позицій оцінити рівень підготовки випускників, визначити шляхи дальшого поліпшення навчального процесу. Це сприяє удосконаленню роботи, за що кафедра їм вдячна.

Головами ДЕК в останні десятиліття були заступники голови Держкомвидаву України А. П. Клименко, Ю. В. Подолюк; заступник директора УНДІПП, кандидат економічних наук Є. П. Брикайло; заступник директора «Київкниги» М. Г. Донець; директор Книжкової палати України доктор технічних наук М. І. Сенченко; керівник «Укркниги», В. П. Гуцало; голова правління ВАТ «УкрНДІСВД» кандидат економічних наук Б. В. Никифорук; директор видавництва «Освіта» І. М. Подолюк; начальник відділу госпрозрахункової діяльності і госпрозрахункових підприємств Держкомтелерадіо України І. К. Забочіна, заступник директора Книжкової палати України з наукової роботи Гуцол Г.О.  Спільною рисою всіх перелічених осіб є доброзичлива вимогливість, що створювало особливий клімат під час захисту проектів, допомагало виявити реальний рівень знань випускників. Говорячи про роботу ДЕК, варто відзначити і рецензування проектів. І хоч воно здійснюється на громадських засадах, безоплатно, провідні працівники різних підприємств та організацій ніколи не відмовляються від цієї роботи, що значно допомагає у підготовці кадрів.

У сучасних умовах неможливо обійтись без допомоги працівників підприємств та організацій галузі. Кафедра має довготривалі зв'язки з багатьма її провідними підприємствами і організаціями як у науковій роботі, так і в організації навчального процесу, що, безумовно, позитивно впливає на вдосконалення підготовки спеціалістів. Багато підприємств і організацій є базами практики студентів, місцем проведення практичних занять, об'єктами для дослідження і збору матеріалів, необхідних для курсових і дипломних проектів, магістерських робіт, підготовки майбутнього спеціаліста до практичної діяльності.

Активна участь у конференціях, обмін навчальною і науковою літературою, обговорення організації навчального процесу, методичної роботи позитивно впливають на підготовку наших фахівців.

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють переважно на підприємствах і в організаціях видавничої справи Києва та інших міст, окремі з них – в інших державах, що свідчить про надзвичайно високий рівень якості підготовки спеціалістів галузі.