Партнери. Україна

Кафедра має довготривалі зв'язки з багатьма провідними підприємствами і організаціями галузі як у науковій роботі, так і в організації навчального процесу, що позитивно впливає на якість підготовки спеціалістів. Підприємства є базами практики студентів, місцем проведення практичних занять, об'єктами для збору матеріалів, необхідних для наукових досліджень студентів та викладачів кафедри.

Серед підприємств:

 • Державне видавництво «Преса України»
 • ТОВ «Новий друк»
 • ДП «Поліграфічний комбінат «Україна»
 • ДП ДНВП «КАРТОГРАФІЯ»
 • Українське незалежне видавництво ТОВ «СМОЛОСКИП»
 • Друкарня «Вольф»
 • поліграфічне підприємство ТОВ "БВІ ПРИНТ"
 • поліграфічне підприємство ТОВ "ЄВРОПРОДАКШН"
 • видавництво «Наукова думка» НАН України
 • ТОВ «Видавничий дім «Києво- Могилянська академія»
 • Книгарня «Є»
 • Видавничо-книготорговельна компанія "САММІТ-КНИГА"
 • Видавничий центр "Академія"

Партнерами кафедри з організації та проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій, семінарів, опублікування результатів досліджень є:

Факультет менеджменту і маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського (кафедра менеджменту)

 • Українська Академія Друкарства (м. Львів)
 • ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» ДАК «Укрвидавполіграфія»;
 • Київський Національний Університет культури і мистецтв
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

Плідна науково-практична діяльність налагоджена з Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів (президент Афонін О.В.), для якої виконано первинне соціологічне дослідження попиту населення на видавничу продукцію за її асортиментними групами.
Кафедра співпрацює з Книжковою палатою України, Національною парламентською бібліотекою України, Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського.
Також викладачі та студенти кафедри беруть участь в організації і проведенні виставок:

 • Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал»
 • Міжнародний Форум видавців у Львові
 • Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – відкритий світ»