Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» 2020

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі», яка відбудеться 03 грудня 2020 року . Форма проведення конференції – дистанційна (відеоконференція ZOOM). Інформацію про час та дані конференції буде повідомлено на сайті кафедри https://kpi.ua/ovpk та на сторінці кафедри у Facebook https://www.facebook.com/mvpgvpikpi

Організатор конференції: Кафедра менеджменту видавничої-поліграфічної галузі Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У програмі конференції плануються секції за наступними напрямами:

1. Управління організаціями та підприємствами у сучасних умовах

2. Історія, теорія, методика книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції

3. Маркетинг та менеджмент у видавничому бізнесі

4. Професійна і масова комунікація у сучасному видавничому бізнесі

            5. Техніко-технологічний розвиток сучасної поліграфії

            Конференція відбудеться дистанційно у Zoom 3 грудня 2020 р. о 10:00. Підключитися можна за посиланням https://us02web.zoom.us/j/87097207776. Ідентифікатор конференції: 870 9720 7776

Мова конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів в електронному вигляді, що буде розміщений в електронному архіві ElaKPI КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для участі у конференції необхідно надіслати на e-mail conf.ovpk@gmail.com:

Заявку на участь у конференції;

            Тези доповіді.

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника. Наприклад: Кравчук П.Д._Тези   Кравчук П.Д._Заявка

Вимоги до тез доповіді:

-          Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему;

-          Обсяг тез до 2-х сторінок формату А4 включно, орієнтація книжкова;

-          Поля 20мм;

-          Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.

-          Міжрядковий інтервал – 1,5;

-          Абзацний відступ – 1,25;

-          Вирівнювання по ширині;

-          Список літератури – не більше 5 джерел;

-          Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

Відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори.

Участь у конференції безкоштовна.

Подати матеріали необхідно до 01 грудня 2020 року.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Я бажаю взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» і виступити з доповіддю ______________________________________________

                                                                                                                                                  (назва доповіді)

 

Прізвище _________________________________________________________________

Ім’я, по батькові____________________________________________________________

ЗВО______________________________________________________________________

Курс, група________________________________________________________________

Спеціальність______________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, наук.ступінь, вчене звання, посада)______________________

Контактна інформація студента_______________________________________________

 

            Дата__________________                                                              Підпис_______________