IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ НА МЕДІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ"

konf ppr 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ НА МЕДІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ"

23 травня 2019 року, м. Київ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України».

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: очна, дистанційна

В програмі конференції планують секційні засідання за наступними напрямами:

1. Медіаменеджмент як феномен управлінської діяльності в інформаційному суспільстві (теоретичні засади)
2. Видавнича справа в системі медіаменеджменту.
3. Тенденції розвитку медійного ринку в Україні.
4. Новітні медіатехнології - нові можливості ефективного медіабізнесу.
5. Менеджмент розповсюдження медійної продукції.
6. Проблеми управління сучасною мультимедійною організацією.
7. Побудова ефективного медіабізнесу.

Організаційний комітет:
Ганжуров Ю.С. (голова) – д.пол.н., професор, завідувач кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Шевченко І.Б. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Сошинська Я.Є. – к.і.н., доц., доцент менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Для участі в роботі конференції просимо до 21 ТРАВНЯ 2019 року надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі матеріали:
1) тези доповіді українською, російською чи англійською мовою (назва файлу ПІБ_тези, наприклад: Петров_тези);
2) заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_заявка, наприклад: Петров_заявка).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

• обсяг – до 4 стор. формату А4;
• шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
• інтервал між рядками – 1,5;
• поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
• абзацний відступ – 1 см;
• у тезах необхідно окреслити актуальність дослідження, викласти результати та сформулювати висновки;
• літературні джерела, що використані в тезах, нумеруються в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
• використання ілюстративних матеріалів та формул у тезах повинно бути мінімальним (ілюстрації виключно чорно-білі);
• сторінки не нумеруються.

Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА.
Після проведення конференції усім учасникам буде надіслано ЕЛЕКТРОННУ версію збірника матеріалів конференції, яка розміщується в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» (http://ela.kpi.ua).

Адреса оргкомітету:
01001, м.Київ, вул. Володимирська, 7, кім.15

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванова К.Т., к.е.н., доцент
Петрова С.М., студентка
Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
м.Київ

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

Актуальність. [ТЕКСТ]
Результати. [ТЕКСТ]
Висновки. [ТЕКСТ]

Література [ТЕКСТ]

* * *

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді ____________________________________________
Прізвище ________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________
По батькові ______________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _____________________________
Посада _________________________________________________
Організація ______________________________________________
Науковий керівник ________________________________________
   (за необхідності)          (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи., посада)
Телефон _______________________________________________
E-mail __________________________________________________

Форма участі в конференції: очна, дистанційна

Дата заповнення_________________________________________

Підпис__________________________________________________