Підсумки ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі»

k2018 t 20 листопада 2018 р. відбулась всеукраїнська студентська науково-практична конференція, організована кафедрою МВПГ Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». У роботі конференції взяли участь студенти та викладачі провідних університетів, які обговорили сучасні тенденції і практики видання і книгорозповсюдження в Україні та світі. У вітальному слові завідувач кафедри МВПГ проф. Ю.С.Ганжуров наголосив на важливості проведення таких науково-професійних заходів, які сприяють залученню студентів до дослідницької роботи, формують у них вміння аналізувати, дискутувати та обгрунтовувати управлінські рішення.

 

 

Виступи учасників конференції розкривали питання державного регулювання діяльності видавничих підприємств, методів управління видавничими проектами, світові тенденції розвитку ринку електронної книги, зарубіжний досвід діяльності книжкових інституцій. Молоді дослідники приділили свою увагу технологіями створення і поширення маркетингової інформації, порівняли наповнення українського та англійського сегменту Вікіпедії у сфері поліграфії, розкрили особливості фрілансу у медійних проектах, а також розглянули таку перспективну форму мобільної торгівлі як книгомати.

k2018 m

Повідомлення про підсумки студентських наукових досліджень підготовлені на високому рівні, відзначалися новизною та практичною цінністю. Організаційний комітет конференції щиро дякує усім доповідачам та науковим керівникам за активну дослідницьку роботу та оприлюднення результатів.