Підсумки ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України»

k18 2 24 травня 2018 р. вже втретє пройшла всеукраїнська науково-практична конференція медійної тематики, організована кафедрою МВПГ Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». У роботі конференції взяли участь студенти та викладачі провідних університетів, які обговорили проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України. У вітальному слові завідувач кафедри МВПГ проф. Ю.С.Ганжуров наголосив на важливості проведення таких науково-професійних заходів, які сприяють кращій інтеграції науки і практики та активному включенню студентів у дослідження актуальних проблем галузі.

Виступи учасників конференції розкривали питання державної інформаційної політики в медійній сфері, зовнішньоекономічну діяльність видавництв України, діяльність міжнародних корпорацій на видавничому ринку України, інвестиційну привабливість медійної галузі в Україні. Значну увагу молоді дослідники приділили тенденціям розвитку медіа в Україні та світі, зокрема трансформаціям, пов'язаним із контентом, визначальному впливу нових медіа на життя і професійну діяльність, рекламі у системі новітніх соціальних комунікацій, основним напрямам розвитку видавничого бізнесу в Україні за допомогою онлайнових ресурсів, сучасним підходам до управління персоналом медійних організацій.

k18 3 Важливо підкреслити, що усі повідомлення про підсумки наукових досліджень підготовлені на високому рівні, відзначалися узагальненнями і практичними рекомендаціями. Більшість виступів доповнювалися майстерно підготовленими презентаціями (Бондар Н., Демченко А., Гарбар Ю., Климок А., Жученя К.).

Організаційний комітет конференції щиро дякує усім доповідачам та науковим керівникам за активну дослідницьку роботу та оприлюднення результатів, що безумовно підвищує якість професійної освіти.

 

k18 1