ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ НА МЕДІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ" 2017

1 Б

 

 

                                                                 konf ppr 2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ НА МЕДІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ"

24 травня 2017 року, м.Київ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України».

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: очна, дистанційна.

 В програмі конференції планують секційні засідання за наступними напрямами:

1. Медіаменеджмент як феномен управлінської діяльності в інформаційному суспільстві (теоретичні засади)
2. Видавнича справа в системі медіаменеджменту.
3. Тенденції розвитку медійного ринку в Україні.
4. Новітні медіатехнології - нові можливості ефективного медіабізнесу.
5. Менеджмент розповсюдження медійної продукції.
6. Проблеми управління сучасною мультимедійною організацією.
7. Побудова ефективного медіа-бізнесу.

Організаційний комітет:
Ганжуров Ю.С. (голова) – д.пол.н., професор, завідувач кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Шевченко І.Б. – к.е.н., доц., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Сошинська Я.Є. – к.і.н., доц., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Пунчак Л.А. – к.е.н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для участі в роботі конференції просимо до 23 ТРАВНЯ 2017 року надіслати матеріали на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. :
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (назва файлу ПІБ_тези, наприклад: Петров_тези);
2) заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_заявка, наприклад: Петров_заявка).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

• обсяг – до 4 стор. формату А4;
• шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
• інтервал між рядками – 1,5;
• поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
• абзацний відступ – 1 см;
• у тезах необхідно окреслити актуальність дослідження, викласти результати та сформулювати висновки;
• літературні джерела, що використані в тезах, нумеруються в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
• використання ілюстративних матеріалів та формул у тезах повинно бути мінімальним (ілюстрації виключно чорно-білі);
• сторінки не нумеруються.

Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА.
По завершенню конференції всім учасникам буде надіслано ЕЛЕКТРОННУ версію збірнику тез доповідей.

Адреса оргкомітету:
01001, м.Київ, вул. Володимирська, 7, кім.15

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванова К.Т.,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри ОВПК КПІ ім. Ігоря Сікорського
Петрова С.М.,
студентка гр. СЕ-71
кафедри ОВПК КПІ ім. Ігоря Сікорського

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

Актуальність. [ТЕКСТ]
Результати. [ТЕКСТ]
Висновки. [ТЕКСТ]

Література [ТЕКСТ]

* * *

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді _________________________________________
Прізвище _____________________________________________
Ім'я _________________________________________________
По батькові ___________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання __________________________
Посада _______________________________________________
Організація ____________________________________________
Науковий керівник ______________________________________
  (за необхідності)       (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи., посада)
Телефон ______________________________________________
E-mail _________________________________________________

Форма участі в конференції: очна, дистанційна

 

Дата заповнення________________________________________

Підпис________________________________________________