Ювілейна, десята, конференція відбулася!

Наприкінці кожного року кафедра ОВПК традиційно проводить Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі».
Ось і 23 листопада 2016 р. на конференції зустрілися науковці-початківці, що цікавляться проблемами розвитку видавничої справи України.

k16 1

На пленарному засіданні з результатами наукових досліджень виступили магістранти з НТУУ «КПІ» – Чабан Оксана, Венгер Олександра, КочугДаря, Кисельова Інна та з КУ ім. Б.Грінченка – Боклан Марія, Цюра Маргарита.

На секційному засіданні з напряму «Управління організаціями та підприємствами в сучасних умовах»виступило 12 студентів. Проблематику «Історія, теорія, методика книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції» було розглянуто у 19 доповідях.

k16 2k16 4k16 3

В доповідях розглянуті актуальні проблеми менеджменту видавничих та поліграфічних підприємств, напрями підвищення їх конкурентоспроможності; складові ефективної діяльності на сучасному видавничому ринку України. Багато уваги в доповідях присвячено можливостям використання сучасних інформаційних технологій та використання досвіду розвинених країн світу.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез (електронне видання).

Вітаємо учасників з плідною роботою!