Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі»

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі», яка відбудеться 23 листопада 2016 року у приміщенні корпусу №25 Національного технічного університету України «КПІ» ім. Сікорського (м. Київ, вул. Володимирська, 7).

Організатор конференції: Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «КПІ» ім. Сікорського.
У програмі конференції плануються секції за наступними напрямами:
1. Управління організаціями та підприємствами у сучасних умовах
2. Історія, теорія, методика книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції
3. Маркетинг та менеджмент у книжковому бізнесі
4. Соціальна і масова комунікація у сучасному книжковому бізнесі
5. Антикварна та букіністична торгівля: модернізація чи занепад?
Мова конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів в електронному вигляді, що буде розміщений на сайті бібліотеки НТУУ «КПІ».


Для участі у конференції необхідно надіслати поштою або на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. :
- Заявку на участь у конференції;
- Тези доповіді;
- Електронний варіант тез (при надсиланні заявки поштою).
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника. Наприклад: Кравчук П.Д._Тези Кравчук П.Д._Заявка

Вимоги до тез доповіді:
- Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему;
- Обсяг тез до 2-х сторінок формату А4 включно, орієнтація книжкова;
- Поля 20мм;
- Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
- Міжрядковий інтервал – 1,5;
- Абзацний відступ – 1,25;
- Вирівнювання по ширині;
- Список літератури – не більше 5 джерел;
- Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об'єкту.
Відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори.


Подати матеріали необхідно до 21 листопада 2016 року.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Я бажаю взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» і виступити з доповіддю ______________________________________________
(назва доповіді)

Прізвище _________________________________________________________________
Ім'я, по батькові___________________________________________________________
ВНЗ_____________________________________________________________________
Курс, група_______________________________________________________________
Спеціальність_____________________________________________________________
Науковий керівник (ПІБ, наук.ступінь, вчене звання, посада)______________________
Контактна інформація студента______________________________________________

Дата__________________ Підпис_______________