ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ НА МЕДІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ"

НТУУ «КПІ» ВПІ
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України», що відбудеться 19 травня 2016 р.

В програмі конференції планують секційні засідання за наступними напрямами:

1. Медіаменеджмент як феномен управлінської діяльності в інформаційному суспільстві (теоретичні засади)
2. Видавнича справа в системі медіаменеджменту.
3. Тенденції розвитку медійного ринку в Україні.
4. Новітні медіатехнології – нові можливості ефективного медіабізнесу.
5. Менеджмент розповсюдження медійної продукції.
6. Проблеми управління сучасною мультимедійною організацією.
7. Побудова ефективного медіа-бізнесу.

Форма участі: очна, дистанційна

Для участі в роботі конференції просимо до 18 ТРАВНЯ 2016 року надіслати матеріали на e-mai Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. :
1) тези доповіді українською, російською чи англійською мовою (назва файлу ПІБ_тези, наприклад: Петров_тези);
2) заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_заявка, наприклад: Петров_заявка).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

• обсяг – до 4 стор. формату А4;
• шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
• інтервал між рядками – 1,5;
• поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
• абзацний відступ – 1 см;
• у тезах необхідно окреслити актуальність дослідження, викласти результати та сформулювати висновки;
• літературні джерела, що використані в тезах, нумеруються в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
• використання ілюстративних матеріалів та формул у тезах повинно бути мінімальним (ілюстрації виключно чорно-білі); схеми вставляються в текст у вигляді малюнку;
• сторінки не нумеруються.

Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА.
По завершенню конференції всім учасникам буде надіслано ЕЛЕКТРОННУ версію збірнику тез доповідей.

Адреса оргкомітету:
01001, м.Київ, вул. Володимирська, 7, кім.15

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванова К.Т.,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»
Петрова С.М.,
студентка гр. СЕ-71
кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

Актуальність. [ТЕКСТ]
Результати. [ТЕКСТ]
Висновки. [ТЕКСТ]

Література [ТЕКСТ]

* * *

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Назва доповіді                                                                                
Прізвище                                                                                       
Ім'я                                                                                              
По батькові                                                                                   
Науковий ступінь, вчене звання                                                      
Посада                                                                                         
Організація                                                                                   
Науковий керівник                                                                         
(за необхідності)    (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи., посада)
Телефон                                                                                      
E-mail                                                                                            

Форма участі в конференції: очна, дистанційна

 

Дата заповнення                                                                           

Підпис                                                                                          

 

Організаційний комітет:
Ганжуров Ю.С. (голова) – д.пол.н., професор, завідувач кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ НТУУ «КПІ»; Шевченко І.Б. – к.е.н., доц., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ НТУУ «КПІ»; Сошинська Я.Є. – к.і.н., доц., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ НТУУ «КПІ»; Пунчак Л.А. – к.е.н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ НТУУ «КПІ».