Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»

Запрошуємо прийняти участь у роботі
16-ї Міжнародної науково-технічної конференції
студентів і аспірантів «Друкарство молоде»,
яка відбудеться у Києві 26-28 квітня 2016 року

26 квітня 9.0019.00 — прибуття учасників, поселення у гуртожитках університету, ознайомлення з Видавничо-поліграфічним інститутом та програмою конференції, екскурсії по місту.
27 квітня 12.00 — відкриття конференції, пленарне засідання в 10-й аудиторії 25 корпусу (вул. Володимирська, 7).
28 квітня 10.00–16.00 — продовження роботи конференції, засідання секцій в аудиторіях корпусів 8 (вул. Академіка Янгеля, 1/37) і 25 (вул. Володимирська, 7). Завершення конференції.
28 квітня — від'їзд учасників.

Тематичні напрямки пленарних, секційних та стендових доповідей:
— сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали;
— дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань;
— видавнича справа;
— книгознавство та поширення видань;
— економіка та організація видавничо-поліграфічної справи;
— історичні аспекти друкарства.
Для участі у конференції потрібно надіслати (поштою або e-mail) на адресу оргкомітету:
— заяву на участь;
— тези доповіді обсягом 1 сторінкa А4 (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;
— файл з тезами.
Мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім'я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, з якою доповіддю виступить студент (аспірант) — на пленарному засіданні, або на засіданні секції, або зі стендовою; домашню адресу, телефон.
Подання матеріалів доповіді і обов'язково списку делегатів конференції від вуза до 26 лютого 2016 року.
Розміщення учасників конференції у гуртожитку нашого університету. Величина оплати уточнюється у ході підготовки і переписки по темі конференції.
Право визначення виступів пленарного і секційних засідань залишається за оргкомітетом. Кафедри ВПІ НТУУ «КПІ» можуть надати оргкомітету рекомендації щодо виступів на засіданнях.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Обсяг тексту тез доповіді — 1 сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.
Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word та Equation Editor 5.0. Шрифт статті Time New Roman (Cyr).
Порядок розміщення матеріалу:
— УДК;
— знак авторського права, ім'я (повністю) та прізвища авторів, рік;
— ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;
— назва доповіді;
— анотація англійською мовою;
— текст тези доповіді.
Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.
Посилання на науково-технічні джерела інформації у тезах доповіді не наводяться.
Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.
Стендові доповіді готуються на аркуші паперу А3, або А2, або А1 для повного ознайомлення з результатами проведеної роботи в робочому порядку на стендах в аудиторіях відповідних секцій і приносяться доповідачами безпосередньо у день засідання секції.

Зразок оформлення:
УДК 655.3.022.11
© Ярослав Зоренко, Василь Скиба, студенти 3-го курсу, НТУУ «КПІ», 2005 р.
Науковий керівник: О. М. Величко, д.т.н., с.н.с., доцент, НТУУ «КПІ»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ,
ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CTP

It was investigated and analyzed 8 complete sets of printing plates output in the CtP devices and realized the comparative analysis in quality of output of raster-graphic information in comparison with printing plates made by the traditional technology.

Технологія прямого експонування офсетних друкарських форм з комп'ютера на форму (Computer-to-Plate — CtP) за останній час активно розвивається...

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»,
кафедра ТПВ, кім. 82, голова секретаріату,
доцент Оксана Володимирівна Зоренко,
тел. 380 (44) 204-84-23,
03056, Київ-56, вул. академіка Янгеля, 1/37,
e–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. –kpi.kiev.ua;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОРГКОМІТЕТ