Книги у нашому житті

Якщо ти навчаєшся у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ «КПІ», то свідомо пов'язуєш свою майбутню професійну діяльність з книжковим, видавничим або поліграфічним бізнесом.

Для того, аби поділитися своїми думками про книги у нашому житті, студенти першого курсу спеціальності «Менеджмент» у межах вивчення дисципліни «Теорія та історія книжкової справи» (доц. Сошинська Я.Є.) підготували творче есе «Книга у моєму житті» та виступили з ним на одному з практичних занять.

Пропонуємо Вашій увазі одну з кращих робіт – есе студентки гр.СЕ-51 Катерини Жучені.