Правила навчання і поведінки в «КПІ» ім. Ігоря Сікорського

Кодекс честі 

Про заборону алкогольних напоїв

Про запобігання тютюнопалінню

Положення про проведення реєстрації студентів

Положення про кредитно-модульну систему

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу

Тимчасовий порядок надання академічних відпусток та повторного навчання

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Наказ № 612 від 10.09.2003 „Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах МОНУ"

Наказ №1-227 від 03.09.2013 р. "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я працівників та осіб, що навчаються в НТУУ «КПІ»

Частина 3 абз. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»