Навчальна робота зі студентами

Навчальна робота НПП зі студентами через веб-сайт кафедри організована в електронному кампусі КПІ ім. Ігоря Сікорського, Платформі дистанційного навчання Сікорський https://www.sikorsky-distance.org/ з використанням Moodle та Google Classroom, за допомогою комунікаційних засобів Zoom, Telegram, Viber, E-mail.