Теми магістерських дисертацій

Спеціальність: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”

(Управління і економіка видавничої справи і поліграфії)

Денна форма навчання
МАГІСТРИ Група СЕ-4

 

 

№п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Тема

1.

Бакаленко Яна Станіславівна

Управління розвитком підприємства (на прикладі ТОВ «Видавництво Старого Лева»)

Enterprise development management (on example from The Old Lion Publishing House Ltd)

2.

Бойко Андрій Павлович

 

Управління ресурсним потенціалом підприємств (на прикладі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Видавництва «Політехніка»)

Enterprise  resource potential management (evidence from National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing House "Politehnica")

3.

Володько Ірина Михайлівна

Управління рекламною діяльністю підприємства  (на прикладі ТОВ «СМОЛОСКИП», українське незалежне видавництво)

Enterprise promotional activities management (evidence fromLtd."Smoloskyp", Ukrainian independent publishing house")

4.

Гаврищака Євгенія Юріївна

 

Управління маркетинговою збутовою діяльністю підприємства (на прикладі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Видавництва «Політехніка»)

Management of the enterprise's sales activity (on the basis of the data taken from National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing House "Politehnica")

5.

Герасименко Юлія Михайлівна

Управління антикризовою діяльністю підприємства (на прикладі ПАТ «ВІПОЛ»)

Enterprise crisis management (evidence from Public Joint-Stock Company “VІРОL”)

6.

Домарецький Іван Володимирович

 

Антикризове управління підприємством (на прикладі ДП «ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ «ДНІПРО»)

Enterprise crisis management ( based on the research of the SOE "State Publishing House specialized in Belles-lettres "Dnipro")

7

Качорок Марія Михайлівна

Застосування моделей електронної комерції у книготоргівлі (на прикладі ТОВ «КНИГАРНЯ «Є»)

Use of e-commerce business models in bookselling (by example the of "KNYGARNYA" E ", LLC )

8

Кіча Вероніка Костянтинівна

Управління економічною безпекою підприємства (на прикладі МПП «КВАРТУМ»)

Management of enterprise economic security (evidence from SPE “KVARTUM”)

9

Ковтун Альона Анатоліївна

 

Управління економічним розвитком ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМІЯ»

Enterpriseeconomic development management (evidence from “Publishing center “Academy”, Ltd)

10

Кравчук Ігор Олегович

Управління ресурсним потенціалом конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПАТ «ВІПОЛ»)

Management of  the enterprise's resource potential of competitiveness (evidence from PJSC “VIPOL”)

11

Насонова Ніна Сергіївна

Управління конкурентоздатністю підприємства (на прикладі «Підприємство громадської організації товариства книголюбів «ОСНОВА»)

Management of enterprise competitiveness (based on the example of "Enterprise of public organization of book association "OSNOVA")

12

Онопрієнко Максим Григорович

 

Управління конкурентоспроможністю підприємств (на прикладі ПП «ВИДАВНИЦТВО «ФЕНІКС»)

Enterprise competitiveness management (evidence fromPrivate enterprise "Publishing house “FENIX")

13

Писаткова Анна Яківна

Управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі ПП «ВИДАВНИЦТВО «МАХАОН-УКРАЇНА»)

Enterprise salesactivitymanagement (evidence from Private enterprise "Publishing house “MAKHAON-Ukraina")

14

Попова Ганна Василівна

Управління конкурентоспроможністю підприємства ( на прикладіТОВ «ПРОФ ГАРАНТ»)

Enterprise competitiveness management (evidence from “PROF GARANT”, Ltd)

 

 

15

Свістова Олександра Олександрівна

 

Управління комерційно-збутовою діяльністю книготорговельного підприємства (на прикладі ДП «КНИГАРНЯ №52»)

Management of commercial and sales activities of bookselling enterprise (evidence from State enterprise “KNYGARNIA №52”)

16

Сидорчук Анна Миколаївна

Управління інноваційною діяльністю видавництва (на прикладі ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ГЛОУБЕРРІ БУКС»)

Publishing innovation management (evidence from “Publishing house “GLOWBERRY BOOKS”, Ltd)

17

Степанюк Ігор Васильович

 

Управління комплексом маркетингу поліграфічного підприємства (на прикладі ТОВ «ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ»)

Marketing complex managment of printery (in terms of LLC "Wolf printery")

18

Троцька Марина Сергіївна

Управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Видавництва «Політехніка»)

Enterprise competitiveness management (evidence from National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing House "Politehnica")

 

Теми МД на 2016 стаціонар, грудень, наказ.