Наукова робота студентів

Кафедрою проводиться постійна робота по залученню студентів до наукових досліджень. Студенти отримують індивідуальні завдання з вибраного напряму наукової роботи, які як правило, відповідають напрямам наукових досліджень кафедри, дослідженням професорсько-викладацького складу чи запитам галузевих підприємств та організацій. 

На кафедрі діють 2 наукові гуртки 

1)«Тенденції та перспективи розвитку медійних та видавничо-поліграфічних підприємств»  - залучено до науково-дослідної роботи 22 студенти (науковий керівник к.е.н., доц. Передерієнко Н.І.);

2)«Маркетингові дослідження медійних та видавничо-поліграфічних підприємств» - залучено 14 студентів (науковий керівник – к.е.н., доц.. Грет Г.П.) 

 Протягом 2015-2017 рр студенти кафедри брали участь у роботі наступних конференцій та семінарів:

- І Науково-практична конференція Проблеми та перспективи видавничого бізнесу у контексті розвитку медійного ринку України - травень 2016 р., НТУУ "КПІ"

- Міжнародна  науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, що регулярно (у листопаді та у квітні) проходить у ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія» 

- Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів „Друкарство молоде”, Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ;

- Наукова конференція „Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі”, Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ;

- Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи», Київ, 23-24.04.2015р.;

. Всеукраїнська науково-практична конференція:Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні. Тези доповідей. Львів, 19-21 листопада 2015 р., Українська академія друкарства;

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», Львів, 15-16.05.2015р.;

- Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна», м. Дніпропетровськ, 25.05.2015р.;

Загальна кількість доповідей зроблених студентами у 2015 році склала  - 71 доповідь, у 2016 році - 128 доповідей.

Протягом 2014 р. студенти кафедри брали участь у роботі наступних конференцій та семінарів:

14 міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ, 15–17.04.2014 р.;

  • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія», 15.05.2014 р;
  • II Всеукраїнська конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київський Національний Університет культури і мистецтв під орудою Мін освіти та науки України та Міністерства культури України, 17–18.04.2014;
  • Дні науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка, студентська науково-практична конференція «Бібліотека в цифровому медіасвіті» (Київ, 14 травня 2014 р.);
  • VІІІ науково-практична студентська конференція «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Київ, 21 листопада 2014 року);

Загальна кількість студентських доповідей зроблених на конференціях у 2014 році – 118. За результатами наукової роботи студентів опубліковано 79 тез доповідей та 4 статті.