Наукова робота студентів

Кафедрою проводиться постійна робота по залученню студентів до наукових досліджень. Студенти отримують індивідуальні завдання з вибраного напряму наукової роботи, які як правило, відповідають напрямам наукових досліджень кафедри, дослідженням професорсько-викладацького складу чи запитам галузевих підприємств та організацій. 

Загальна кількість доповідей студентів зроблених на конференціях у 2017 році – 84. За результатами наукової роботи студентів опубліковано 84 тез доповідей, з них 68 - самостійно студентами.  Викладачами кафедри 24 травня 2017 р. була проведена ІІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України», на якій було заслухано 23 доповіді та видано електронний збірник тез доповідей. 

22 листопада 2017 р. проведено ХІ науково-практичну студентську конференцію „Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі”, на якій заслухано 24 доповіді та планується видати електронний збірник тез доповідей.

 Кафедра бере участь у проведенні та організації щорічної міжнародної конференції «Друкарство молоде».

 Студенти кафедри також брали участь у роботі наступних конференцій:

 -  XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія», 16.11.2017 р.;

 - XXІV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія», 20.04.2017 р.;

  4 травня 2017 року в м. Тернопіль було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з менеджменту та адміністрування, на якому студентка І курсу магістратури Кисельова (Комісаренко) Інна зайняла 3 місце. Вона також взяла участь у міжнародній  онлайн-олімпіаді з менеджменту.

  Протягом 2015-2016 рр студенти кафедри брали участь у роботі наступних конференцій та семінарів:

- І Науково-практична конференція Проблеми та перспективи видавничого бізнесу у контексті розвитку медійного ринку України - травень 2016 р., НТУУ "КПІ"

- Міжнародна  науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, що регулярно (у листопаді та у квітні) проходить у ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія» 

- Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів „Друкарство молоде”, Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ;

- Наукова конференція „Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі”, Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ;

- Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи», Київ, 23-24.04.2015р.;

. Всеукраїнська науково-практична конференція:Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні. Тези доповідей. Львів, 19-21 листопада 2015 р., Українська академія друкарства;

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», Львів, 15-16.05.2015р.;

- Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наукова Україна», м. Дніпропетровськ, 25.05.2015р.;

Загальна кількість доповідей зроблених студентами у 2015 році склала  - 71 доповідь, у 2016 році - 128 доповідей.

Протягом 2014 р. студенти кафедри брали участь у роботі наступних конференцій та семінарів:

14 міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, НТУУ «КПІ», ВПІ, 15–17.04.2014 р.;

  • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, ПрАТ «УНДІСВД» ДАК «Укрвидавполіграфія», 15.05.2014 р;
  • II Всеукраїнська конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київський Національний Університет культури і мистецтв під орудою Мін освіти та науки України та Міністерства культури України, 17–18.04.2014;
  • Дні науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка, студентська науково-практична конференція «Бібліотека в цифровому медіасвіті» (Київ, 14 травня 2014 р.);
  • VІІІ науково-практична студентська конференція «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Київ, 21 листопада 2014 року);

Загальна кількість студентських доповідей зроблених на конференціях у 2014 році – 118. За результатами наукової роботи студентів опубліковано 79 тез доповідей та 4 статті.