Наукова робота студентів

1. Наукова робота студентів

На кафедрі МВПГ виконується НДР № 0116U007974: «Управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні». Студенти виконують індивідуальні пошукові завдання з обраного напряму наукової роботи під час проходження практики, підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт, щороку беруть участь у наукових семінарах та круглих столах, конференціях, у т.ч. організованих кафедрою МВПГ, Видавничо-поліграфічним інститутом, Науково-дослідницьким інститутом спеціальних видів друку (м.Київ), іншими навчальними закладами та науково-дослідними установами.
Впродовж 2018-2019 рр. студенти взяли участь у роботі наступних конференцій та семінарів:
XVIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, УкрНДІСВД, 08.04. 2019 р. http://ukrndisvd.com.ua/2019/03/06/xхviii-міжнародна-науково-практична-конф/;
ХІІ наукова конференція „Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі", Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ, http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/novyny/823-підсумки-хіі-всеукраїнської-студентської-науково-практичної-конференції-«актуальні-проблеми-економічного-розвитку-підприємств-видавничо-поліграфічної-галузі».html 
18 і 19 міжнародні науково-технічні конференції студентів і аспірантів „Друкарство молоде", Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ. http://vpi.kpi.ua/2013-11-07-19-42-08/konferentsii/2014-04-04-08-50-29.html; тези доповіді є за посиланням http://vpi.kpi.ua/images/DM-2019/Druck_molode_2019_tezy.pdf 
ІІІ і ІV Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ. (http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/novyny/802-підсумки-ііі-всеукраїнської-науково-практичної-конференції-«проблеми-та-перспективи-розвитку-видавничого-бізнесу-на-медійному-ринку-україни».html)
Круглий стіл «Привабливість та пріоритетність інвестування галузей економіки» в рамках наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі», м.Київ, НУХТ, 26.10.2018р, у якому брали участь студенти групи СЕ-71 (http://eiu.nuft.edu.ua/new.php?id=438)
IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті», м. Київ, 28.09.2018р. http://nukim.org.ua/index.php?newsid=670 
V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи», м. Київ, 23-24.05.2019 р. (http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/novyny/803-актуальні-книжкові-події-у-києві.html)
За результатами наукових досліджень у 2018/2019 н. р. здобувачами опубліковано 32 тези доповідей, 3 наукові статті в фаховому виданні, що входить до науковометричних баз даних, у співавторстві з науковим керівником.

2. Наукова співпраця студентів та викладачів

Наукові дослідження виконуються студентами у співпраці з викладачами кафедри. Тематика публікації відповідає науковим інтересам студентів, корелюється з тематикою кафедри і охоплює проблеми активізації маркетингової, інноваційної, комунікаційної діяльності підприємств на видавничому та медійному ринку України. Так, протягом 2016-2019 рр. опубліковано 8 наукових статей у фахових журналах, а також у закордонних наукових журналах. Найбільш активно роботу з студентами ведуть к.е.н., доцент Шендерівська Л.П. та к.е.н., доцент Грет Г.П. Перелік статей.
Також викладачі разом з студентами готують спільні виступи на наукових та науково-практичних конференціях. Протягом 2016-2019 рр. викладачами кафедри Шендерівською Л.П., Грет Г.П., Сошинською Я.Є., Сухоруковою О.А. підготовано 25 таких виступів. Коло охоплених питань – широке і включає як розгляд маркетингових проблем медійних та поліграфічних підприємств, так і дослідження особливостей інвестиційної, зовнішньоекономічної, кадрової роботи галузевих підприємств. Перелік конференцій.

3. Участь студентів кафедри у Олімпіадах

Студенти кафедри регулярно беруть участь в Олімпіадах, що організовуються у Національному технічному університеті «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського». Це 1 етап Всеукраїнської олімпіади з менеджменту та 1 етап Всеукраїнської олімпіади з Стратегічного менеджменту. У 2020 році 3 місце на Олімпіаді здобула студентка групи СЕ91мп Чумак Олена. У 2017 році переможниця 1 етапу Олімпіади, студентка групи СЕ61м Інна Комісаренко (Кисельова) взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», здобула диплом ІІІ ступеня. (https://kpi.ua/1720-4).