Основи бухгалтерського обліку

bux01Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / З. В. Григорова, Л. А. Андросюк. – К К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-622-518-7.

Підготовлено відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік і фінансова звітність», що входить до нормативної частини освітньо-професійної програми ГСВО підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент». Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, фінансової звітності й організації обліку на підприємствах України.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями, також може бути корисним практикам, учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, слухачам курсів з підготовки облікових працівників.