Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі

org ec mehОрганізаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України [Текст] : монографія / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. – Л. : Українська академія друкарства, 2012. – 214 с. – ISBN 978-966-322-224-0/

У монографії досліджено сучасну роль і завдання інформаційної безпеки як важливої складової національної безпки та ключового компонента в процесі формування інформаційного суспільства. Здійснено аналітичне дослідження та на основі нього, за допомогою математичного моделювання, побудовано ієрархічні моделі загроз для інформаційної безпеки України. Обґрунтовано роль видавничо-поліграфічної галузі як суб’єкта інформаційної безпеки та виробника базових для формування інформаційного простору та найбільш ефективних для генерування нових знань засобів масової комунікації: книг та брошур, газет, журналів тощо. Досліджено методологічні аспекти трансформації видавничо-поліграфічної галузі в Україні на сучасну практику державного регулювання цією галуззю в розвинутих країнах світу. Розроблено організаційно-економічний механізм управління розвитком видавничо-поліграфічної галузі України. 

Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться розвитком новітньої економічної думки.