Організація та технологія збуту друкованої продукції

zbut drukprodОрганізація та технологія збуту друкованої продукції [Текст] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій та адміністрування» / Уклад. : Г. П. Грет. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 32 с.