Бізнес-план підприємницької виробничої діяльності

business-planБізнес-план підприємницької виробничої діяльності : навчальний посібник / Ю. О. Барнич. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 124 с. ~ ISBN 978-966-622-461-6.

Викладено методику складання бізнес-плану підприємницької виробничої діяльності, розкрито сутність визначальних категорій ринкової системи господарювання, обґрунтовано доцільність врахування їх сукупного впливу на економічну ефективність та окупність вкладених коштів від реалізації підприємницьких проектів.

Значну увагу приділено методам вибору оптимального варіанта з можливих управлінських і виробничих рівнів. Наведено приклади складання бізнес-планів для підприємств видавничо-поліграфічного комплексу.

Для студентів економічних і технічних спеціальностей видавничо-поліграфічних вищих навчальних закладів, а також фахівців з практики підприємницької діяльності.