Маркетинговий менеджмент видавничої продукції

mark i men VPМаркетинговий менеджмент видавничої продукції [Текст] : навчально-методичний посібник / Г. І. Глотова, Ж. М. Ковба, Г. А. Мохонько, В. В. Мартинів. – Л. : Українська академія друкарства, 2011. – 352 с. – ISBN 978-966-322-359-9.

У посібнику подано основні поняття сучасного маркетингового менеджменту яку сукупності прийомів і методик, що використовуються у видавництвах і книготорговельних організаціях (підприємствах) для досягнення стратегічних цілей в умовах ринкових відносин і конкуренції. Для видавців, працівників книгорозповсюдження, викладачів і студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції».