Методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації

magistr disМенеджмент організацій [Текст] : методичні рекомендації до виконання магістреської дисертації для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / Уклад. : З. В. Григорова, Н. І. Передерієнко, Ж. М. Ковба та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 24 с.