Управління видавничо-поліграфічних організацій

upravl VPOУправління видавничо-поліграфічних організацій [Текст] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Управління і економіка видавничої справи і поліграфії) Видавничо-поліграфічного інституту денної та заочної форм навчання / Уклад. : О. М. Барзилович, Л. А. Андросюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 16 с.