Нормування, організація та оплата праці в поліграфії

notНормування, організація та оплата праці в поліграфії [Текст] : навчальний посібник : рекомендовано Міносвіти України / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сірик. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-622-387-9.

Викладено теоретичний матеріал курсу «Організація, нормування та оплата праці в поліграфії», а саме сутність та наукові засади організації праці, виробничий процес і його складові: поділ та кооперація праці; проектування умов праці; дисципліна праці; кваліфікацію кадрів, методику дослідження рівня організації праці на підприємстві, у книжкових видавництвах, на поліграфічних підприємствах, вивчення витрат робочого часу за зміну.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.