Фінансовий менеджмент

finman pidrФінансовий менеджмент : підручник для студентів вищих навчальних закладів : рекомендовано Міносвіти України / Н. І. Передерієнко, Я. В. Котляревський, О. М. Дем’яненко. – Л. : УАД, 2008. – 200 с., іл. – ISBN 978-966-322-120-5.

У підручнику викладено теоретичний матеріал курсу «Фінансовий менеджмент». У кінці кожної теми наведено практичні завдання. 
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.  

Планування діяльності видавничо-книготорговельних організацій

planuvannaПланування діяльності видавничо-книготорговельних організацій : Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» [Текст] / Уклад. : З. В. Григорова, Л. П. Шендерівська. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 16 с.