Показати  
Щерба Ю. В. Курсова робота. Сутність інфляції та її вплив на грошову систему України. Анотація.
Шклярук В.В. Курсова робота. Державні фінанси. Анотація.
Цабун А.В. Курсова робота. Проблеми становлення кредитної системи України. Анотація.
Тимофєєв М.В. Курсова робота. Валютний курс та чинники, що його визначають. Анотація.
Солобаєва К. Г. Курсова робота. Економічна природа, функції і форми кредиту. Анотація.
Сірик Л.В. Курсова робота. Закони попиту та пропозиції грошей в ринковій економіці. Анотація.
Сидорова Д. О. Курсова робота. Етапи становлення грошової системи України. Анотація.
Савенок Д. А. Курсова робота. Порівняльна характеристика функціональних форм грошей. Анотація.
Радченко Г.К. Курсова робота. Державне регулювання грошового обігу. Анотація.
Науменко О.П. Курсова робота. Економічна природа та функції грошей. Анотація.