Програма підготовки магістрів

Програма підготовки магістра передбачає поглиблену фундаментальну, соціально-економічну, психолого-педагогічну та науково-практичну підготовку.

Цикл дисциплін загальної підготовки

Основи наукових досліджень

Патентознавство та інтелектуальна власність

Іноземна мова професійного спрямування

Дисципліни з сталого розвитку

Дисципліни з педагогіки вищої школи

Цикл дисциплін професійної підготовки

Корпоративне управління в медіагалузі

Фінансовий менеджмент

Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Управління змінами / управління конкурентоспроможністю медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Медіамаркетинг

Управління якістю

Управління проектами

Виробнича та переддипломна практика

 Навчання завершується підготовкою та захистом магістерської дисертації.

Обсяг навчального навантаження та розподіл навчальних дисциплін за період навчання див. за посиланням http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/navchannya/навчальні-плани.html