Умови вступу на 5-й курс

Прийом на 5-й курс здійснюється згідно «Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2018 році» та «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки, магістра».

Зарахування на 5 курс здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань:

Згідно правил прийому у 2018 році для формування конкурсного рейтингу будуть враховані:

  • академічний рейтинг студента, який визначається як підсумок середнього арифметичного результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) та оцінки творчих досягнень студента (публікація статей, доповідей та ін.);
  • чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
  • чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови 

Більше про рейтинг дивіться: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Кількість бюджетних місць уточнюється.