Умови вступу на 5-й курс

Прийом на 5-й курс здійснюється згідно «Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2019 році» та «Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році».

Зарахування на 5 курс здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань:

Згідно правил прийому у 2019 році для формування конкурсного рейтингу будуть враховані:

  • академічний рейтинг студента, який визначається на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника;
  • чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
  • чисельний еквівалент оцінки з Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

Більше про рейтинг дивіться: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Кількість бюджетних місць уточнюється.