FAQ

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТУПУ ТА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ В КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО НА СТОРІНЦІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: http://pk.kpi.ua/faq/ 

2. ЗАПИТАННЯ ЩОДО НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Питання:
Чому слід обрати освітню програму «Медіаменеджмент»?

Відповідь:
Медійний бізнес – це сучасне, динамічне середовище, в якому представлені різноманітні можливості і шляхи розвинути управлінські здібності. Медіаменеджмент забезпечує економічно успішну реалізацію творчих задумів, контакти з цікавими особистостями медійного світу, дозволяє орієнтуватися в сучасних технологічних трендах.

Питання:
Які я отримаю навики?

Відповідь:
Головний навик: Обгрунтовано приймати управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію в умовах сучасного медійного світу
Для цього студенти вивчають:

  • різні (функціональні) види менеджменту та принципи діяльності менеджера;
  • методи дослідження діяльності підприємства та економічного обгрунтування напрямів її вдосконалення;
  • методи дослідження медійного ринку та основи медіапланування;
  • процеси підготовки та виготовлення медійної та поліграфічної продукції;
  • основи забезпечення підприємства матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами;
  • основи бухгалтерського обліку та аудиту діяльності підприємств.

Питання:
Чим освітня програма «Медіаменеджмент» відрізняється від інших програм менеджменту?

Відповідь:
Програма сформована з врахуванням програм з напряму Медіаменеджмент, що пропонуються навчальними закладами Європи і Америки.
В основі програми вивчення базових дисциплін з менеджменту (менеджмент, управління персоналом, управління міжнародною діяльністю підприємства, маркетинг, інноваційний менеджмент, стратегічне управління та ін.), базових економічних дисциплін та методів економічних досліджень, що дозволяє виконувати управлінські функції на підприємствах різних галузей економіки.
На відміну від інших освітніх програм, багато уваги приділено дисциплінам, що розглядають особливості функціонування медійної галузі, принципи медіаменеджменту та організації діяльності медійних підприємств, сучасні технології медійного виробництва, основи правового регулювання медійного бізнесу. Це дозволить швидше адаптуватися до роботи в галузі, орієнтуватися в особливостях сучасного медійного бізнес-середовища, задовольнити вибагливі вимоги роботодавців.

Питання:
Чи можу я сполучати навчання і роботу?

Відповідь:
В Університеті встановлені чіткі вимоги щодо обов'язкового відвідування аудиторних занять. Проте, наші студенти старших курсів знаходять роботу на профільних підприємствах, працюючи у другій половині дня, на вихідних і таким чином набувають не тільки знань, але і практичного досвіду. Від студента в такому разі очікується витривалість, працездатність та вміння розподілити свій час.

Питання:
Хто мене навчатиме?

Відповідь:
Навчання ведуть викладачі з великим стажем наукової та викладацької роботи. Середній вік викладачів - 40 років. Викладачі регулярно проходять стажування на підприємствах галузі, підтримують робочі зв'язки з працівниками цих підприємств. Кращих наших студентів запрошують підприємства-партнери.

Питання:
Як я буду навчатися?

Відповідь:
Викладачі кафедри впроваджують технології активного навчання, з метою практичного застосування знань та навичок, отриманих в процесі навчання. У навчанні практикуються ділові та рольові ігри, тренінги, розробка та презентація індивідуальних та колективних проектів, виконання розрахункових та дослідницьких завдань з урахуванням динамічних змін у зовнішньому середовищі. Ми вітаємо використання студентами сучасних навчальних веб-технологій, сервісів презентацій і створення відео, медійних засобів.

Питання:
Як довго триває навчання?

Відповідь:
Тривалість навчання за програмою бакалавра в Україні складає 4 роки.

Питання:
Чи можу я навчатися за кордоном за програмами обміну?

Відповідь:
Так, в КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонуються різноманітні за географією та термінами програми навчання за кордоном (програми академічної мобільності). Необхідно уважно відстежувати пропозиції, підтримувати належний рівень знань англійської мови (або іншої іноземної мови), бути готовим як найшвидше подати документи. Більше про програми мобільності тут http://mobilnist.kpi.ua

3. ПИТАННЯ СТОСОВНО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ:

Питання:
Ким я можу працювати?

Відповідь:
Випускники можуть працювати на таких посадах: керівник планово-економічного, фінансового, маркетингового відділів медійного / поліграфічного підприємства; керівник підприємства; керівник медійних проектів та програм; фінансовий менеджер, менеджер по роботі з клієнтами (account-менеджер), менеджер з реклами, з логістики, з постачання, із збуту. Освіта з менеджменту є універсальною та дозволяє працювати менеджером не лише на медійних підприємствах.

Питання:
Який є рівень заробітної плати випускників? Досвідчених менеджерів?

Відповідь:
Студенти та вчорашні випускники отримують заробітну плату відповідно своїм навикам та досвіду.
Конкретні вимоги та пропозиції роботодавців – див. на сайті
https://www.work.ua/jobs-kyiv-медиа-менеджер/  
https://www.work.ua/jobs-publishing-media
https://rabota.ua/zapros/media-manager/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2 

Досвідчені медійні менеджери можуть претендувати на більш високий рівень заробітної плати – від 25-40 тис. грн. і вище (станом на 2020 р.).

Отримані знання та навики дозволяють організувати і власну справу та отримувати доходи від підприємницької діяльності.

Питання:
Чому медіапідприємства потребують особливого підходу до управління та особливих знань?

Відповідь:
Тому що особливою є сучасна медіагалузь.
Медіагалузь сьогодні:

  • це частина креативної економіки, і практично кожний медіапродукт є новим за змістом та оформленням, причому успіх медіапідприємства сьогодні не залежить від «вчорашніх» переваг;
  • це динамічне середовище, в якому швидко змінюється все – технології, смаки та потреби споживачів, методи роботи;
  • це ринок, успіх на якому забезпечується не лише конкурентоспроможним продуктом, але й сучасними методами організації маркетингової діяльності, управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами, ефективної взаємодії усіх учасників виробничого процесу;

Менеджери медіапідприємства мають розумітися у специфічному правовому забезпеченні, усвідомлювати особливу соціальну відповідальність медіазасобів. А управління творчим персоналом потребує від менеджера розуміння специфіки творчого процесу, ерудованості, високого інтелектуального рівня, гнучкості.