Конкурсні предмети та бали

Зарахування на перший курс за денною та заочною формами навчання здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Дійсними є сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Згідно правил прийому у 2021 році для вступу на перший курс спеціальності 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання будуть враховані результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія, або географія, або історія України.

З програмами ЗНО дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, помножених на вагові коефіцієнти.

Зокрема, питома вага балів:

  • з української мови та літератури складає 0,30;
  • з математики — 0,45;
  • з фізики або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або історії України — 0,25.

Абітурієнтам, які зареєстровані в сільській місцевості і в 2021 р. закінчили сільську школу конкурсний бал множиться на 1,02. Для отримання сільського коефіцієнту необхідно завантажити до особистого кабінету довідку з додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що затверджені постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207. Сільський коефіцієнт для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Мінімальне значення конкурсного бала для допуску до участі в конкурсі — 125 балів. 

Конкурсний бал не може перевищувати 200 балів. 

Максимальний обсяг державного замовлення на спеціальність 073 «Менеджмент» у КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 р. становить 94 місця на денну форму навчання та 6 місць на заочну форму навчання.