Конкурсні предмети та бали

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та оцінок атестату. Дійсними є сертифікати 2017, 2018 та 2019 років за винятком іноземної мови, сертифікат якої зараховується за 2018 та 2019 рр.

Згідно правил прийому у 2019 році для вступу на перший курс спеціальності «Менеджмент» будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Географія або іноземна мова.

З програмами ЗНО дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Зокрема, питома вага балів:

  • з української мови та літератури складає 0,2, мінімальна оцінка 100 бали;
  • з математики — 0,40, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з географії / іноземної мови не нижча 100 балів
  • з географії або іноземної мови 0,35, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з математики не нижча 100 балів
  • середнього балу атестату — 0,05.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року до розрахованого конкурсного балу додається 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Абітурієнтам, які зареєстровані в сільській місцевості і в 2019 р. закінчили сільську школу надається сільський коефіцієнт 1,02, на який множиться конкурсний бал. Для отримання сільського коефіцієнту необхідно завантажити до особистого кабінету довідку з додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що затверджені постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207, видану в 2019 р.