Програма підготовки магістрів

Програма підготовки магістра освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» спеціальності 073 «Менеджмент» передбачає поглиблену фундаментальну, соціально-економічну, психолого-педагогічну та науково-практичну підготовку.

Цикл дисциплін загальної підготовки

Основи наукових досліджень

Патентознавство та інтелектуальна власність

Іноземна мова професійного спрямування

Дисципліни з сталого розвитку

Дисципліни з педагогіки вищої школи

Цикл дисциплін професійної підготовки

Корпоративне управління в медіагалузі

Фінансовий менеджмент

Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Управління змінами / управління конкурентоспроможністю медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Медіамаркетинг

Управління якістю

Управління проектами

Виробнича та переддипломна практика

 Навчання завершується підготовкою та захистом магістерської дисертації.

З обсягом навчального навантаження та розподілом навчальних дисциплін за період навчання можна ознайомитися у відповідному розділі.