Програма підготовки бакалаврів

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

 1. Основи економічної теорії. Макроекономіка. Мікроекономіка.
 2. Менеджмент: основи менеджменту, інноваційний менеджмент, адміністративний менеджмент
 3. Управління персоналом
 4. Міжнародні економічні відносини.
 5. Управління міжнародною діяльністю підприємства
 6. Економіка та фінанси підприємства.
 7. Економічна статистика
 8. Фінанси, гроші і кредит
 9. Облік і аудит
 10. Маркетинг
 11. Державне і регіональне управління.
 12. Економічне прогнозування.
 13. Трудове, адміністративне, господарське право

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (за спеціалізацією)

 1. Основи медіабізнесу.
 2. Правове регулювання медійного бізнесу
 3. Економіка і організація медійного бізнесу
 4. Управління дистрибуцією медійної продукції
 5. Економічний аналіз медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 6. Стратегічне управління медійними та видавничо-поліграфічними підприємствами
 7. Антикризовий менеджмент
 8. Бізнес-планування підприємств медіагалузі. 
 9. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
 10. Операційний менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 11. Організація комерційної діяльності.
 12. Організація, нормування і оплата праці у медійних та видавничо-поліграфічних підприємствах.
 13. Рекламний менеджмент і маркетинг
 14. Управління економічним потенціалом медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 15. Логістика медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 16. Економетрія
 17. Інформаційно-комунікаційні техноолгії в медіабізнесі
 18. Організація ярмарково-виставкової діяльності
 19. Технології поліграфічного виробництва
 20. Машини та обладнання видавництв і поліграфічних підприємств
 21. Спеціальні види друку
 22. Поліграфічні матеріали.

Інші навчальні дисципліни

 1. Інформаційні системи і технології
 2. Вища та прикладна математика
 3. Безпека життєдіяльності 
 4. Цикл навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 6. Основи права

Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи перед Державною екзаменаційною комісією).