Програма підготовки бакалаврів

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

 1. Основи економічної теорії. Макроекономіка. Мікроекономіка.
 2. Менеджмент: основи менеджменту, інноваційний менеджмент, адміністративний менеджмент
 3. Управління персоналом
 4. Міжнародні економічні відносини.
 5. Управління міжнародною діяльністю підприємства
 6. Економіка та фінанси підприємства.
 7. Економічна статистика
 8. Фінанси, гроші і кредит
 9. Облік і аудит
 10. Маркетинг
 11. Державне і регіональне управління.
 12. Економічне прогнозування.
 13. Трудове, адміністративне, господарське право

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (за спеціалізацією)

 1. Основи медіабізнесу.
 2. Правове регулювання медійного бізнесу
 3. Економіка і організація медійного бізнесу
 4. Управління дистрибуцією медійної продукції
 5. Економічний аналіз медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 6. Стратегічне управління медійними та видавничо-поліграфічними підприємствами
 7. Антикризовий менеджмент
 8. Бізнес-планування підприємств медіагалузі. 
 9. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
 10. Операційний менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 11. Організація комерційної діяльності.
 12. Організація, нормування і оплата праці у медійних та видавничо-поліграфічних підприємствах.
 13. Логістика медійних та видавничо-поліграфічних підприємств
 14. Економетрія
 15. Інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі
 16. Технології поліграфічного виробництва
 17. Машини та обладнання видавництв і поліграфічних підприємств
 18. Спеціальні види друку
 19. Поліграфічні матеріали.

Інші навчальні дисципліни

 1. Інформаційні системи і технології
 2. Вища та прикладна математика
 3. Безпека життєдіяльності 
 4. Цикл навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 6. Основи права

Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи перед Державною екзаменаційною комісією).

Обсяг навчального навантаження та розподіл навчальних дисциплін за період навчання див. за посиланням http://ovpk.vpi.kpi.ua/images/stories/np_bak_16.pdf