Програма підготовки бакалаврів

В програмі поєднуються базові економічні дисципліни, дисципліни з менеджменту, спеціалізовані дисципліни, що спрямовані на вивчення специфіки функціонування мідагалузі та особливостей управління її підприємствами. 

Цикл загальної підготовки

Основи економічної теорії. Макроекономіка. Мікроекономіка. Міжнародні економічні відносини.

Основи менеджменту, інноваційний менеджмент, управління персоналом, управління міжнародною діяльністю підприємства, операційний менеджмент, управління ризиками, 

Економіка та фінанси підприємства. Економічна статистика.Фінанси, гроші і кредит. Облік і аудит.

Маркетинг. Логістика.

Вища та прикладна математика для менеджерів. Теорія ймовірностей та математична статистика для менеджерів. 

Цикл навчальних дисциплін професійної підготовки

Основи медіабізнесу.

Правове регулювання медійного бізнесу

Економіка і організація медійного бізнесу

Управління дистрибуцією медійної продукції

Економічний аналіз медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Основи комерційної діяльності.

Інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі

Технології поліграфічного виробництва

Вибіркові навчальні дисципліни

Медіакомунікації та новітні медіа

 

Інструментальні засоби обробки контенту

 

Рекламний менеджмент

 

Маркетингові дослідження медійного ринку

 

Управління дистрибуцією медійної продукції

 

Управління продажами і брендами

 

Інтегровані маркетингові комунікації

 

Управління медіапроектами

 

Управління конкурентоспроможністю медійних підприємств

 

Фінансовий та управлінський облік медійних підприємств

 

Соціальний медіаменеджмент

 

Бізнес-планування медійних підприємств

 

Управління економічною безпекою медійних підприємств

 

Бізнес-планування підприємств медіагалузі. та ін.

також вивчаються загальноосвітні дисципліни:

Інформаційні системи і технології

Безпека життєдіяльності 

Цикл навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Основи права

Навчання завершується Державною атестацією (захист кваліфікаційної роботи перед Державною екзаменаційною комісією).

З обсягом навчального навантаження та розподіл навчальних дисциплін за період навчання можна ознайомитися у відповідному розділі.